Anamnéza

Co Vás čeká u lékaře?

V první řadě se lékař musí seznámit se zdravotní minulosti Vašeho dítěte neboli s anamnézou. Lékaře bude zajímat, z kterého těhotenství je Vaše dítě, jaký byl jeho průběh, okolnosti porodu, porodní hmotnost a délka, očkování, nemocnost, proběhlé úrazy, pobyty v nemocnici a další údaje.

Pochopitelně základním vyšetřením je přesné změření a zvážení dítěte. Dále lékař může měřit různé další tělesné parametry, jako je obvod hlavy, obvod hrudníku, obvod paže nebo tloušťka podkožní vrstvy. Pro stanovení diagnózy je rovněž nezbytné znát předchozí výšky a váhy dítěte. Stejně tak je potřebný údaj o výšce rodičů dítěte nebo jeho sourozenců.

Již z těchto údajů lékař zjistí, jaká je výšková či váhová odchylka, zda jsou končetiny a trup velikostně ve správném poměru. Z průběhu růstové křivky a věku na počátku příznaků lze odhadnout typ růstové poruchy.

Následuje fyzikální vyšetření, tedy vyšetření bez použití speciálních přístrojů a laboratorních vyšetření. Při něm se odhalí viditelné, slyšitelné nebo hmatatelné tělesné odchylky.

Důležité je vyloučit jinou přidruženou chorobu, která by mohla být základní příčinou růstové poruchy. K tomu je většinou zapotřebí použití dalších vyšetřovacích metod.