Pacient Aplikace RH

Aplikace RH

Jak se růstový hormon podává?

Růstový hormon je bílkovina. Kdyby se přijímal ústy, byl by stejně jako bílkoviny z potravy stráven v žaludku. Růstový hormon se proto podává v každodenních podkožních injekcích.

Kdo má píchat injekce?

Většina rodin se naučí píchat injekce doma. Díky tomu pak není rodinný život léčením nijak narušen. Je dobré, když se dítě naučí aplikovat si injekce samo. To však závisí na stáří dítěte. Žádné dítě bychom ale neměli do samostatné aplikace nutit.

Kdy se mají injekce podávat?

Za normálních okolností je hladina růstového hormonu v krvi nejvyšší v noci. Injekce se proto doporučuje aplikovat před spaním. Tím se napodobí přirozený rytmus produkce růstového hormonu.

Kam se mají píchat injekce?

Nejlepším místem pro aplikace růstového hormonu jsou přední strany stehen, protože místo vpichu je při injekci dobře viditelné a obě ruce jsou volné pro manipulaci s injekcí. Dalším možným místem je horní zevní čtvrtina zadečku. Místa vpichu je třeba střídat.