Veřejnost děti Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Kde se tvoří růstový hormon?

V těle je několik žláz, které řídí důležité tělesné děje - mimo jiné i růst. Společně se nazývají endokrinní soustava. Žlázy tvoří různé hormony – každá svůj vlastní. Ty pak působí na naše tělo. Například štítná žláza tvoří tyroxin, podvěsek mozkový (hypofýza) růstový hormon.

Jak se měří růstový hormon?

Růstový hormon vzniká v hypofýze a odtud se dostává do krve, a to ve dne a v noci v různém množství. Přes den tělu stačí nízké hladiny růstového hormonu, avšak během noci se několikrát vyplaví do krve najednou jeho veliké množství. Chce-li se lékař přesvědčit, že hypofýza pracuje dobře, nemůže tedy jenom v jednu chvíli odebrat krev a růstový hormon v ní změřit. Produkce růstového hormonu se proto obvykle měří pomocí tzv. stimulačních testů – do těla se vpraví určitá látka, po které u zdravých dětí výdej růstového hormonu do krve stoupá. Několika krevními odběry ze zavedené kanylky se potom získávají krevní vzorky, ve kterých se měří hladina růstového hormonu.

Jak se růstový hormon podává?

Růstový hormon je bílkovina. Kdyby se přijímal ústy, byl by stejně jako bílkoviny z potravy stráven v žaludku. Růstový hormon se proto podává v každodenních podkožních injekcích.

Kdy se mají injekce podávat?

Hladina růstového hormonu v krvi je nejvyšší v noci. Proto se mají injekce podávat před spaním, čímž se napodobí přirozený rytmus produkce růstového hormonu. Načasování před spaním je i praktické – bývá větší klid a je méně pravděpodobné, že se na injekci zapomene. Injekce by se měla stát přirozenou součástí života, jako je třeba čistění zubů.

Kam se mají injekce píchat?

Dítě by mělo mít možnost pohodlně si sednout nebo lehnout. Místa aplikace injekce se musí střídat, aby se nezatěžovalo stále jedno místo. Aplikace je prováděna do přední a zevní části stehna.

Co když zapomenu jeden večer na injekci růstového hormonu?

V tomto případě se další večer pokračuje v dávce, kterou lékař stanovil. Vynechání jedné dávky nebude mít na růst příliš velký vliv a není to nebezpečné. Pravidelné injekce bez přerušování ale přinesou nejlepší výsledek.

Mám si píchat růstový hormon, když se necítím dobře?

Děti, které jsou nachlazené nebo mají „normální“ dětské nemoci, mohou většinou pokračovat ve svých injekcích. Pokud si nevíte rady, poraďte se se svým lékařem.

Co dělat, když růstový hormon nebyl nějakou dobu v ledničce?

Pokud jste zapomněli vrátit růstový hormon do ledničky, měli byste zavolat svoji zdravotní sestru do nemocnice a zeptat se jí, zda jej můžete dále používat.

Jak obvykle roste dítě narozené jako SGA?

Většina dětí narozených jako SGA vykazuje během prvních měsíců života zrychlený růst. Podle autorů studie provedené na 3650 osobách sledovaných od narození do věku 18 let dožene 86 % zdravých donošených SGA dětí své vrstevníky ve výšce do 6–12 měsíců věku. Z těch 14 %, které do tohoto věku vrstevníky nedoženou, zůstane asi polovina v dospělosti malá.

Je u prepubertálních dětí kostní věk dobrým ukazatelem pro potřebu léčby růstovým hormonem?

Děti malého vzrůstu narozené jako SGA mají během dětství abnormální rytmus vyzrávání kostí. Proto není při zahájení léčby růstovým hormonem v tomto případě brán kostní věk v úvahu.

Jak často by pacienti narození jako SGA, kteří jsou léčeni růstovým hormonem, měli docházet na kontroly?

Jako u ostatních dětí léčených růstovým hormonem by měl být růst monitorován každých 3–6 měsíců.