Veřejnost děti Kdy děti nerostou? Chronické selhání ledvin (CRI)

Chronické selhání ledvin (CRI)

Zásadním projevem tohoto onemocnění je snížená schopnost ledvin vylučovat moč. V důsledku této poruchy ledvin pak dochází k hromadění odpadních látek v organismu dítěte a k opožďování růstu dítěte. Chronické selhání ledvin je souborem poruch projevujících se zřetelně ve vývoji dítěte, v jeho laboratorních nálezech a v jeho látkové výměně.

V pokročilejších stádiích tohoto onemocnění je nutná dialýza (krevní nebo přes pobřišnici) či transplantace ledviny.

Co způsobuje chronické selhání ledvin?

Prvním důvodem jsou vrozené poruchy vývoje tkáně. Vedle těchto vrozených poruch, u nichž dochází k selhání činnosti ledvin v útlém věku, může během vývoje dítěte nastat porušení ledvinné funkce nejčastěji jako následek zánětu. V těchto případech jde o získanou poruchu ledvin.

Opožděný růst u dětí s chronickým selháváním ledvin

Děti s chronickým onemocněním ledvin mají vedle řady klinických známek choroby výrazně opožděný růst. Jejich průměrná dospělá výška je u chlapců většinou kolem 161 cm. U 50-75 % chlapců a dívek s tímto onemocněním se tělesná výška pohybuje pod 3. percentilem, tedy pod dolní hranicí normy výšky stejně staré české dětské populace. Nejvýznamnější opoždění růstu nacházíme u vrozených poruch ledvin, kdy se známky poruchy funkce ledvin objevují již před 5. rokem života. U získaných poruch nastávají tyto změny většinou až ve školním nebo pubertálním věkovém období.

Příčin pomalého růstu je několik. Jednak je to nedostatečný přívod živin ze stravy, protože děti s CRI trpí často nechutenstvím.
Dalším neméně významným faktorem je narušení rovnováhy iontů v organismu dítěte. Dochází ke zvýšeným ztrátám sodíku a vápníku močí a naopak k zadržování draslíku a fosfátu v organismu. Tato narušená rovnováha iontů vede ke zvýšenému uvolňování vápníku z kosti a k odbourávání kostní tkáně. Tyto změny na kostech způsobují zpomalování růstu dítěte.

Hladina růstového hormonu v krvi bývá u chronického selhání ledvin normální nebo dokonce i zvýšená (asi u 15 % nemocných. U těchto pacientů se však tvoří v játrech méně růstového faktoru IGF-I, jehož prostřednictvím růstový hormon působí, a bývá snížená citlivost receptorů na tento faktor.

Léčba

U dětí s chronickým selháním ledvin a prokázaným růstovým selháním se předepisuje růstový hormon. Během léčby růstovým hormonem se zvýší hladina IGF-I a zlepší se tak metabolismus živin v orgánech včetně kostí. Růstový hormon a IGF-I mají vliv nejen na růst nemocného dítěte, ale ovlivňují i průtok krve ledvinami a zlepšují jejich funkci.

Snížení hladiny růstového hormonu nacházíme někdy po transplantaci ledviny, pravděpodobně proto, že zlepšená očisťovací schopnost ledvin odstraňuje z dětského organismu i více růstového hormonu. Vysazení léčby růstovým hormonem po transplantaci, které je nutné z imunologických důvodů, vede opět k zhoršení růstového deficitu a přispívá k zhoršení konečné výšky v dospělosti.