Veřejnost děti Co růst ovlivňuje

Co růst ovlivňuje

Růst dítěte ovlivňuje řada vlivů.

Mezi nejpodstatnější patří ty, které působí v období před narozením dítěte (tzv. nitroděložní faktory). Počítáme k nim zejména:

 

  • výživu matky během těhotenství
  • stav metabolismu živin
  • zdravotní stav plodu a matky
  • správnou funkci placenty

K neovlivnitelným faktorům působícím na růst dítěte patří genetické faktory - dědičnost. Dědičnost působí rozhodujícím způsobem na výšku, které může dítě na prahu své dospělosti dosáhnout. Výška obou rodičů hraje přitom stejnou roli. Malí rodiče mívají obvykle i malé děti. Jsou-li oba rodiče malí, může být dokonce syn menší než otec a dcera menší než matka.

Do výčtu jevů, které mohou nemalou měrou ovlivnit růst dítěte, patří i:

 
  • sociální prostředí, ve kterém se dítě pohybuje
  • vliv rodiny
  • citové strádání
  • psychické nebo fyzické týrání dítěte
  • podstatná je také výživa, kterou má rozvíjející se organismus k dispozici