Veřejnost děti Dětský růst

Dětský růst

Veškeré živé organismy se v průběhu svého života vyvíjejí, jejich buňky se obměňují a množí. Růst je základní vývojovou fází lidského organismu, během níž se organismus Vašeho dítěte přetváří v dospělého člověka. Růst je předem definován geneticky a ovlivňuje ho množství vnějších faktorů.

Váš organismus má pevný podpůrný systém – kostru. Aby mohl člověk růst, je nezbytné i prodlužování a mohutnění kostí. Růst kostí do délky umožňují růstové chrupavky, které po dosažení definitivní výšky zanikají. V případě jejich poškození před dokončením vývoje dochází k zástavě růstu kosti nebo k její deformaci.

Na tělesném růstu se přímo či nepřímo podílí řada hormonů. Hormony jsou chemické látky produkované žlázami s vnitřní sekrecí, uvolňují se do krevního oběhu a ovlivňují proto veškeré Vaše tělesné tkáně. Hlavní úlohu sehrává růstový hormon. Ten se tvoří v hypofýze.

Hypofýza je žláza s vnitřní sekrecí uložená v dutině lební. Ve spolupráci s hypotalamem (centrem v mozku) je řídící žlázou pro jiné endokrinní žlázy a významně se podílí na řízení Vašich tělesných pochodů. Porucha její funkce má na svědomí mnoho chorobných stavů, jedním z nich je porucha růstu.