Dospělá výška

Dospělá výška dítěte může být přibližně stejná jako u jeho rodičů, ale záleží na průběhů dospívání a také na tom, v jakém věku byla zahájena léčba růstovým hormonem, pokud je dítě tímto přípravkem léčeno.

Předpokládanou výšku dítěte v dospělosti lze zjistit z růstového grafu, do kterého lékař pravidelně zaznamenává výšku. V prvním roce života se dítě zařadí do svého růstového pásma a v něm potom roste souběžně se standardní růstovou křivkou. Pokud se dítě od této křivky nápadněji odkloní, mělo by být vyšetřeno, aby se zjistila příčina pomalého růstu a aby se mohlo začít s léčením.

Je důležité, aby se všechny děti pravidelně měřily. Jen tak můžeme spočítat růstovou rychlost a díky tomu včas rozpoznat děti, které potřebují pomoc. Čím dříve se zjistí zpomalený růst a čím dříve se začne s léčením, tím jsou vyhlídky na dosažení přiměřené dospělé výšky lepší.

Obr.: Standardní růstová křivka znázorňující průměrnou výšku chlapců a děvčat v různém věku.