Genetika

Dědičné vlivy se podílejí takřka na celém lidském životě, růst a výšku nevyjímaje. Není proto překvapivé, když rodiče nízké postavy mají malé potomky. Jediná informace, kterou si dítě přináší na svět, jsou geny zděděné po rodičích. Tato informace je uložena v DNA v každé buňce lidského těla. Převážná většina DNA se nachází v buněčném jádru.

Je tedy možné z výšky rodičů vypočítat pravděpodobnou výšku jejich dítěte:

Cílová výška chlapců = výška otce + (výška matky +13) / 2 ± 10 cm

Cílová výška dívek = výška matky + (výška otce –13) / 2 ± 10 cm

Vzorec obsahuje hodnotu 13 cm představující průměrný rozdíl mezi mužskou a ženskou tělesnou výškou a rozsah ± 10 cm vymezující pásmo cílové výšky, kde se nalézá s 95% pravděpodobností hodnota dospělé tělesné výšky potomka daných rodičů.