Jak prokážeme nedostatek RH?

Jak prokážeme nedostatek RH?

Nedostatek růstového hormonu prokážeme pomocí stanovení jeho hladin v průběhu různých stimulačních testů. Nejvíce a nejdéle používaný je test s inzulinem vyvolanou hypoglykémií.

V České republice je podobně jako v celé řadě dalších zemí schváleno podávání růstového hormonu těm pacientům, kteří mají tzv. "těžký deficit růstového hormonu" – to znamená, že se růstový hormon v průběhu testu nezvýší přes 3 μg/l. Průkaz má být proveden před léčbou 1–2 testy. Stanovení hladiny IGF-1 v séru má jen orientační hodnotu.

Důležitou součástí diagnostiky nedostatku růstového hormonu je prokázané nebo podezřelé onemocnění hypotalamo-hypofyzární oblasti. U dětí, které byly léčeny růstovým hormonem v dětství, většinou provádíme opakování testů v době ukončení růstu. Je to plně oprávněné, protože u některých mladých dospělých jedinců, kteří byli v dětství léčeni růstovým hormonem bývá v retestu prokazována dostatečná sekrece růstového hormonu a není pak mnohaletá léčba růstovým hormonem potřebná.

Jak prokážeme nedostatek růstového hormonu

Průkaz nedostatku růstového hormonu a rozhodnutí o léčbě růstovým hormonem v dospělém věku je soustředěno v současnosti v České republice do osmi specializovaných center, kde jsou pacienti s onemocněními hypofýzy léčeni. Kontaktní adresy na tato specializovaná centra nejdete cv sekci centra pro léčbu růstovým hormonem pro dospělé.