Jak to poznám?

Každé dítě má ve svém očkovacím průkazu růstový graf, kde je možné přesně sledovat vývoj růstu. Existují ovšem pochopitelně různé jiné známky růstové retardace, kterých si u svého dítěte můžete všimnout.

Poměrně jednoduché je srovnání s vrstevníky dítěte. Pokud bylo Vaše dítě vždy nejvyšší ve třídě a najednou je nejmenší (srovnávejte ale jen děti stejného pohlaví), pak je třeba zvýšit ostražitost. Toto srovnání také selhává u dětí starších 10 let, kdy už některé mohou být pod vlivem puberty.

Normálně rostoucí dítě potřebuje stále nové oblečení, protože se do starého nevejde. Pokud Vašem dítěti stačí dlouho stejná velikost, je rovněž dobré se zamyslet nad příčinou.

Nejpřesnější metodou je pochopitelně průběžné zakreslování výšky Vašeho dítěte do růstového grafu. Při zanášení dat do grafu je třeba zakreslovat údaje ke správnému věku a užívat graf pro správné pohlaví. Jinak můžete dojít k zavádějícím číslům.