Veřejnost děti Dětský růst Jednotlivá období

Jednotlivá období

Růst dítěte je možné schematicky rozdělit do tří stadií.

Kojenecké a časné batolecí období

Rychlý růst v prvních dvou letech života závisí hlavně na tom, jak dobře rostl plod v děloze během těhotenství. Za první rok života vyroste většinou o 25 cm, za druhý rok o 10 až 12 cm.

Dětské období

Růst je řízen především růstovým hormonem. Pokud tělo neumí vytvářet dostatek růstového hormonu, poklesne růst z obvyklých 5-7 cm za rok na 3-4 cm za rok nebo i méně. Nižší růstovou rychlost ale mohou mít i děti, které strádají jiným vážným chronickým onemocněním nebo děti, jejichž dlouhé kosti jsou méně vnímavé vůči působení růstového hormonu.

Dospívání

Během dospívání dochází k růstovému výšvihu (spurtu). Růst je řízen růstovým hormonem a pohlavními hormony (estrogeny u dívek, testosteronem u chlapců), které v těle výrazně stoupají. V roce s nejvyšší růstovou rychlostí v pubertě vyroste dívka obvykle kolem 9 cm za rok. Chlapci mívají pubertální růstový výšvih v průměru o dva roky později a jejich růstová rychlost je o něco vyšší - v roce s nejvyšší růstovou rychlostí až 12 cm za rok. Vlivem pozdějšího dospívání a mohutnějšího pubertálního růstového výšvihu jsou chlapci nakonec v průměru o 13 cm vyšší než dívky.

Standardní růstová křivka znázorňující průměrnou výšku chlapců a děvčat v různém věku

V prvním roce života se dítě zařadí do svého růstového pásma a v něm potom roste souběžně se standardní růstovou křivkou. Pokud se dítě od této křivky nápadněji odkloní, mělo by být vyšetřeno, aby se zjistila příčina pomalého růstu a aby se mohlo začít s léčením.

Na křivce lze odlišit tři období růstu:

 
  • Velmi rychlý růst v prvních dvou letech života (období 1 = tzv. období kojenecké a časné batolecí)
  • Rovnoměrný mírný růst (období 2 = tzv. období dětské)
  • Období rychlého růstu během prvních let dospívání (období 3 = tzv. období dospívání)