Možné vedlejší účinky léčby RH

Možné vedlejší účinky léčby RH

V současnosti, kdy je léčba zahajována nízkou dávkou růstového hormonu a upravována podle IGF-1, se s vedlejšími účinky léčby setkáváme zřídka. Při nadměrné dávce růstového hormonu se mohou objevit bolesti kloubů a svalů, otoky, brnění prstů rukou.

Po snížení dávky tyto potíže mizí. Vzácně bylo popsáno zvětšení prsů u mužů, případně velmi vzácně se může objevit zvýšení nitrolebního tlaku.

Uvedené vedlejší účinky jsou převážně závislé na dávce a je-li dávka postupně zvyšována dle kontrol IGF-1, daří se výskyt vedlejších účinků zcela minimalizovat.

Podle dosavadních výzkumů nebyl při léčbě růstovým hormonem prokázán zvýšený výskyt recidiv nádorů podvěsku mozkového ani zvýšený výskyt jiných nezhoubných či zhoubných nádorů při porovnání se srovnatelnou kontrolní skupinou pacientů.