Veřejnost děti Kdy děti nerostou? Nedostatek RH v dospělosti (aGHD)

Nedostatek RH v dospělosti (aGHD)

NÁŠ TIP: Více informací najdete ve speciální sekci pro dospělé.

 

V různých obdobích vývoje lidského těla jsou projevy působení růstového hormonu různě nápadné. Jako první si vědci uvědomili význam tohoto hormonu při regulaci růstu, jak vyplývá již z jeho názvu. Jde o nejnápadnější projev účinku růstového hormonu. Působení růstového hormonu na látkovou přeměnu organismu trvá i v dospělosti.

Mnoho lidí, kteří trpěli nedostatkem růstového hormonu (GHD) v dětství, může stejným syndromem trpět i v dospělosti, a tudíž musejí v léčbě růstovým hormonem pokračovat.

Nedostatek růstového hormonu může vzniknout i v dospělosti, nejčastější příčinou je nádor na podvěsku mozkovém. Poškození podvěsku může vyplývat jednak z nádoru samotného, jednak může být následkem operace, při níž je nádor odstraněn.

Mezi další příčiny vzniku GHD u dospělých patří:

  • poškození podvěsku způsobené infekcí
  • onemocněním krevního oběhu
  • ozařováním nádorů hlavy a krku

Odhaduje se, že nedostatek růstového hormonu v dospělosti postihuje přibližně 100 až 175 jedinců na 1 milion obyvatel.


Diagnóza nedostatku růstového hormonu v dospělosti

Nedostatek růstového hormonu u dospělých může mít u jednotlivých pacientů velmi rozdílné projevy od plně vyjádřených až po zcela diskrétní.

Změny tělesného složení, muskuloskeletární soustavy a kardiovaskulární funkce

K typickým projevům nedostatku růstového hormonu patří změny tělesného složení. Ubývá svalové hmoty a síly a zvyšuje se podíl tukové tkáně v organismu. Tuk se ukládá zejména na břiše a v okolí vnitřních orgánů. To se projeví zvýšením poměru obvod pasu/boků. Nejde jen o změnu kosmetickou, ale je známo, že vyšší ukládání tuku na břiše patří k rizikovým faktorům cukrovky a aterosklerotického postižení tepen. Vzestup tukové hmoty proti zdravým osobám činí v průměru asi 6-8 kg.

Osoby s nedostatkem růstového hormonu mají naopak snížený podíl svalové hmoty, v průměru o 4-6 kg v porovnání s běžnou populací. Pozorujeme u nich snížení tělesné výkonnosti, zejména při zátěži. Nedostatek růstového hormonu vede i k úbytku pevnosti kostí, a tím ke zvýšení rizika zlomenin.

Rizikové faktory ischemické choroby srdeční

U pacientů s nedostatkem růstového hormonu jsou prokazovány změny, které urychlují rozvoj kornatění stěny cév – zvýšení podílu tuků v krvi, zvýšení krevního tlaku, snížená pružnost cév, změny krevní srážlivosti. Osoby s GHD tak mají zvýšené riziko úmrtí na srdečně-cévní choroby. Poruchu metabolismu a složení tuků lze u osob s GHD vrátit do normálu podáváním růstového hormonu.

Další metabolické změny

Nedostatek růstového hormonu ovlivňuje přeměnu hormonů štítné žlázy, snižuje látkovou výměnu, tvorbu a vylučování tepla z organismu.

Kvalita života, změny mozkových funkcí a psychiky

K nejvýznamnějším změnám pro pacienta ovlivňujícím každodenní život patří zřejmě změna psychiky. Při porovnání psychologických testů se zdravou populací si stěžují pacienti s nedostatkem růstového hormonu častěji na sníženou schopnost soustředění a zhoršení paměti, emoční labilitu a vyšší depresivitu. Častější je zde nespokojenost s životem a méně častý pocit životní pohody. Pacienti bývají též více uzavřeni do sebe, hůře navazují kontakty s ostatními lidmi a straní se kolektivu. Tyto příznaky stejně jako i ostatní se nemusí vyskytovat u všech jedinců s nedostatkem růstového hormonu.

Změna kvality kostí

Nedostatek růstového hormonu vede ke snižování kostní hmoty. Především u osob s počátkem onemocnění již v dětství bývá v dospělosti zaznamenána osteoporóza (řídnutí kostí) a zvýšené riziko zlomenin. Tento stav lze pozitivně ovlivnit substituční terapií růstovým hormonem, ale celý proces trvá v tomto případě několik let. V průběhu prvního roku léčby dochází k rozvoji remodelačního prostoru kosti a teprve od jednoho roku léčby můžeme pozorovat nárůst kostní hmoty.