Novinky pro dospělé

Bezpečnost dlouhodobého podávání růstového hormonu je předmětem zkoumání

Bezpečnostní profil každého léčiva je naprosto zásadní informací. Je dostupný už ve chvíli, kdy je lék puštěn na trh. Dlouhodobé údaje však nelze získat jinak než z praxe. Růstový hormon je k dispozici od roku 1985, a jeho dlouhodobá bezpečnost už tedy může být hodnocena.

Bezpečnost dlouhodobého podávání růstového hormonu je předmětem zkoumání
X
Chybně zadaný e-mail!
Chybně zadaný e-mail!
ODESLAT

Míchat jablka s hruškami? Riskantní!

Pro začátek si řekněme, že hodnotit dlouhodobou bezpečnost růstového hormonu není vůbec jednoduché. Je podáván osobám s nejrůznějšími chorobami a syndromy, které samy o sobě znamenají různé, i značné zdravotní riziko. Je tedy obtížné posuzovat tyto pacienty jako jednu skupinu. Další problémy se týkají typu růstového hormonu – první klienti byli totiž léčeni jiným preparátem, než jsou ti současní.

Vlivy jiných chorob 

V odborných časopisech lze nalézt několik studií, které se tematikou hodnocení dlouhodobé bezpečnosti růstového hormonu zabývají. S výše zmíněnými problémy se snaží vyrovnat různě. Nejznámější je zřejmě studie jménem SAGhE. Zkoumala úmrtnost bývalých dětských pacientů léčených růstovým hormonem. Podle SAGhE má tato látka velmi příznivý dlouhodobý bezpečnostní profil. Studie probíhala tak, že z velké skupiny dětí z různých evropských zemí (celkem 5299 účastníků) byly vyčleněni jedinci, kteří měli onemocnění málo ovlivňující životní prognózu. Na nich měl být vliv růstového hormonu nejlépe patrný bez zkreslení jejich diagnózou (2543 účastníků). Z nich od roku 2009, kdy byla studie započata, zemřelo 21 osob (4 děvčata a 17 chlapců).

Kdo byli a proč odešli

Z těchto 21 jedinců trpělo 15 izolovanou deficiencí růstového hormonu, 5 izolovanou růstovou retardací (pro kterou není v ČR schválena léčba růstovým hormonem) a jedna osoba měla intrauterinní růstovou restrikci. To je porucha růstu plodu, dítě se tedy narodilo menší, než by odpovídalo jeho stáří. Délka léčby růstovým hormonem byla u těchto účastníků 0,4–12,8 roku a průměrná dávka 0,027–0,054 mg/kg. Po jedné osobě zemřelo na 

  • zápal plic,
  • endokrinní poruchu,
  • primární kardiomyopatii (chorobu srdečního svalu),
  • poruchu imunity,
  • poruchu krevní srážlivosti.

U všech těchto pacientů byla zkoumána možná spojitost choroby s růstovým hormonem, ale ani v jednom případě nebyla nalezena. Ve všech ostatních případech šlo o smrt následkem úrazu, o sebevraždu, vraždu nebo otravu.

Jiný kraj, jiný mrav?

A zde nastává možný problém. Jednalo se totiž o velkou skupinu pacientů z různých zemí, kde nelze zaručit jednotný přístup k podávání růstového hormonu, charakteru sledování pacientů ani k jejich začlenění do této studie. Proto se okolo tohoto výzkumu vedou stálé diskuse. Je například zvláštní, že ve většině zemí výrazně převládali mužští účastníci, ale ne v Belgii a Nizozemsku. V Belgii a Velké Británii byla zase obzvláště velká skupina pacientů, kterým byl růstový hormon podán po léčbě rakoviny. Není jasné, jak výrazně mohly tyto faktory ovlivnit výpovědní hodnotu studie – některé pravděpodobně ne, ale jiné možná ano. Takových otazníků je více, a tak je dobré brát výsledky s jistou rezervou.

Úvahy ohledně rakoviny

Možná jste si chtěli tento článek přečíst hlavně proto, abyste se dozvěděli, zda růstový hormon nezpůsobuje nádorová onemocnění. Některé průzkumy totiž takovou možnost naznačují. Přestože je pravda, že SAGhE je studie zaměřená na úmrtnost osob léčených růstovým hormonem a informace o účastnících, kteří nádorové onemocnění přežili, tím pádem nedostáváme, úmrtnost na onkologická onemocnění je sama o sobě ukazatelem výskytu rakoviny. Žádné úmrtí pacientů léčených růstovým hormonem v souvislosti s rakovinou však ve studii zaznamenáno nebylo.

(pez)

Zdroje: Sävendahl L., Maes M., Albertsson-Wikland K., Borgström B., Carel J. C., Henrard S., Speybroeck N., Thomas M., Zandwijken G., Hokken-Koelega A. Long-term mortality and causes of death in isolated GHD, ISS, and SGA patients treated with recombinant growth hormone during childhood in Belgium, The Netherlands, and Sweden: preliminary report of 3 countries participating in the EU SAGhE study. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Feb; 97 (2): E213–7; doi: 10.1210/jc.2011-2882. Epub 2012 Jan 11. PubMed PMID: 22238393.

Divall S. A., Radovick S. Growth Hormone and Treatment Controversy; Long Term Safety of rGH. Curr Pediatr Rep. 2013 Jun 1; 1 (2): 128–132. PubMed PMID: 23772352; PubMed Central PMCID: PMC3678547.

Swerdlow A. J., Cooke R., Albertsson-Wikland K., Borgström B., Butler G., Cianfarani S., Clayton P., Coste J., Deodati A., Ecosse E., Gausche R., Giacomozzi C., Kiess W., Hokken-Koelega A. C., Kuehni C. E., Landier F., Maes M., Mullis P. E., Pfaffle R., Sävendahl L., Sommer G., Thomas M., Tollerfield S., Zandwijken G. R., Carel J. C. Description of the SAGhE Cohort: A Large European Study of Mortality and Cancer Incidence Risks after Childhood Treatment with Recombinant Growth Hormone. Horm Res Paediatr. 2015; 84 (3): 172–83; doi: 10.1159/000435856. Epub 2015 Jul 23. PubMed PMID: 26227295; PubMed Central PMCID: PMC4611066.

GEN-2016.02.006

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 2

Čtěte také

Zkrocení hormonu, který dělá z lidí obry: jde to vůbec?

Zkrocení hormonu, který dělá z lidí obry: jde to vůbec?

S výrobou růstového hormonu pomáhají bakterie i myši

S výrobou růstového hormonu pomáhají bakterie i myši

Růstový hormon jako lék a jeho historie

Růstový hormon jako lék a jeho historie

Když chybí růstový hormon, trpí i srdce

Když chybí růstový hormon, trpí i srdce

Neobvyklé příznaky nedostatku růstového hormonu

Neobvyklé příznaky nedostatku růstového hormonu

Růstový hormon může chybět i v dospělosti. Tipy, jak jeho nedostatek odhalit

Růstový hormon může chybět i v dospělosti. Tipy, jak jeho nedostatek odhalit