Nízká porodní hmotnost pomáhá odhalit poruchy růstu

Porodní délka patří mezi jeden z nejdůležitějších parametrů, na jejichž základě lze odhadnout tělesnou výšku v dospělosti. Podobným vodítkem může být i nízká tělesná hmotnost.

Nízká porodní hmotnost pomáhá odhalit poruchy růstu
X
Chybně zadaný e-mail!
Chybně zadaný e-mail!
ODESLAT

Děti s nízkou porodní hmotností dorůstají v dospělosti do menších výšek než jejich zcela zdraví vrstevníci s normální porodní váhou. Polští lékaři se proto na tento fakt zaměřili ve své studii. Hodnotili, jak častá je nízká porodní hmotnost u dětí s malým vzrůstem a jak se liší oproti normálně vysokým dětem. Do studie zahrnuli celkem 802 dětí, které byly přijaty na kliniku pediatrie a endokrinologie Varšavské medicínské univerzity pro nízký vzrůst. Skupina se skládala z 456 chlapců a 346 dívek s průměrným věkem devíti let.

Měření nejen dětí

Skupina dívek zahrnovala i 133 dětí s nedostatkem růstového hormonu a 26 dívek trpících Turnerovým syndromem. U všech dětí pak byly shromažďovány antropometrické údaje jako porodní délka, hmotnost, BMI a délka těhotenství. Do srovnání byly rovněž zahrnuty i údaje o výšce a hmotnosti rodičů. Jako kritérium pro nízkou porodní hmotnost lékaři použili údaje Světové zdravotnické organizace, tedy porodní hmotnost nižší než 2 500 gramů.

Nízká porodní váha v popředí zájmu

Nízká porodní hmotnost byla pozorována u celkem 137 dětí, což značí výskyt 17,3 %. U dívek s Turnerovým syndromem byl výskyt častější a byl pozorován u celkem 23 % dívek. Pokud se ale děti narodily v termínu, byl výskyt nízké porodní hmotnosti pouze 5,3 % (30 dětí). Z nich bylo 10 z dvojčat, 2 s fetálním alkoholovým syndromem a 4 se Silver-Russellovým syndromem, tedy diagnózami, u nichž se nízká porodní hmotnost předpokládá. Dalších 14 pacientů  bylo narozených jako malých pro svůj gestační věk.

Co se léčby týče, děti s nízkou porodní hmotností byly na kliniku přijaty v průměru o rok dříve než ostatní pacienti a jejich tělesná výška byla v průměru menší o 2,5 cm. Vztah výšky a hmotnosti rodičů a nízké porodní hmotnosti dětí nebyl pozorován.

Využití v praxi

Ze studie vyplynulo, že sledování porodní hmotnosti může být poměrně významným prediktorem růstu u dětí. Tyto děti by tak měly být včas podrobeny testům, aby se u nich případné poruchy růstu zachytily co nejdříve a bylo možné je efektivně léčit.

(kam)

Zdroj: Majcher A. et al.: Low birth weight--additional important factor of diagnosis in children with short stature, Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2010; 16 (3): 148–52.

GEN.2013.01.011

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 2

Čtěte také

Růstový hormon zlepšuje život i pacientům s Praderovým–Williho syndromem

Růstový hormon zlepšuje život i pacientům s Praderovým–Williho syndromem

Vaše dítě už neroste? Růstový hormon přesto potřebuje!

Vaše dítě už neroste? Růstový hormon přesto potřebuje!

Projevy Turnerova syndromu mírní růstový hormon

Projevy Turnerova syndromu mírní růstový hormon

Potvrzeno. Dlouhodobé užívání alkoholu zhoršuje cukrovku!

Potvrzeno. Dlouhodobé užívání alkoholu zhoršuje cukrovku!

Praderův–Williho syndrom: organismus podpoří a stabilizuje růstový hormon

Praderův–Williho syndrom: organismus podpoří a stabilizuje růstový hormon

Může růstový hormon dokonce vyléčit srdce a vyřešit obezitu?

Může růstový hormon dokonce vyléčit srdce a vyřešit obezitu?