Předškolní věk

Předškolní věk provází zejména další vývoj psychických a motorických schopností. Řeč je stále složitější, a proto se začíná podobat řeči dospělých. Slovní zásoby kolem 1000 slov dosáhne dítě ve třech letech, v šesti letech je to již kolem 2,5 tisíce slov, která umí poskládat do delších vět. Spolu s řečí se rozvíjí i fantazie, dítě ji mnohdy ale ještě nedokáže dokonale odlišit od reálného světa a svých snů se může bát.

Zdokonalování řeči a komunikačních schopností umožňuje dítěti budovat sociální vazby. Mezi třemi a šesti lety dítě tíhne spíše k rodiči opačného pohlaví, později naopak k rodiči stejného pohlaví. Dítě také přichází stále více do styku se svými vrstevníky, zejména v mateřské škole.


Pokud jde o růst, je v tomto věku Vaše dítě již zcela mimo vliv infantilní růstové fáze a rychlost růstu se nadále zpomaluje až do začátku puberty. Růst je řízen růstovým hormonem a růstovým faktorem podobným inzulinu (IGF-I). Každý rok dítě naroste přibližně o 7 cm. Nedostatečná výživa se může projevit zpomalením růstu, avšak pouze při významně sníženém energetickém přísunu.