Odborník Prezentace pro lékaře

Prezentace pro lékaře


 Hledat  

Nalezeno 6 záznamů z celkového počtu 6, zobrazeny 1. - 6.

Nové indikace v léčbě růstovým hormonem
Olga Lokvencová, Medical Advisor: Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR/SGA)a Prader – Willi syndrom Prezentace ke stažení [PPT]

Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR/SGA)
Olga Lokvencová, Medical Advisor: V období od narození do ukončení růstu lze rozlišit tři období, která na sebe navazují a částečně se překrývají. Prezentace ke stažení [PPT]

Prader-Willi syndrom
Olga Lokvencová, Medical Advisor: U dětí, kde nápor nedostatku růstového hormonu pokračuje do adolescence, by léčba měla pokračovat až k dosažení plného somatického rozvoje. Prezentace ke stažení ...

Transition period
Olga Lokvencová, Medical Advisor: Proč léčit růstovým hormonem mladé adulty s přetrvávajícím nedostatkem růstového hormonu? Prezentace ke stažení [PPT]

Effects of GH deficiency and GH replacement therapy on quality of life
Based on chapter 19 by Václav Hána From GHD in adults: 10 years of KIMS Edited by Roger Abs and Ulla Feldt-Rasmussen Published by Oxford PharmaGenesis™ Ltd Přednáška o léčbě a nedostatku růst...

Treating short children born small for gestational age
Přednáška o léčbě dětí, kteří se narodily s podprůměrnou tělesnou délkou vzhledem ke svému gestačnímu věku - SGA - z anglického "Small for Gestational Age". Tyto děti mají porodní hmotnost nebo délku...

Do každé ordinace ZDARMA

Možnost objednání grafů zdarma