Projevy nedostatku RH v dospělosti

Projevy nedostatku RH v dospělosti

Nedostatek růstového hormonu u dospělých může mít velmi rozdílné projevy u jednotlivých pacientů od plně vyjádřených až po zcela diskrétní. Mnoho příznaků nedostatku růstového hormonu v dospělosti může být jen mírně vyjádřených a pacient ani ošetřující lékař nemusí zprvu přisoudit určité problémy nemocného této příčině. Někdy teprve pomyšlení na tento možný původ potíží a zavedení substituce růstového hormonu vede ke zlepšení celkového stavu pacienta.

Některé níže popisované změny způsobené při nedostatku růstového hormonu jsou zachytitelné jen laboratorními metodami nebo pomocí vyšetření speciálními přístroji a pacient je nemusí sám vnímat. U pacientů s nedostatkem i dalších hormonů podvěsku mozkového je vždy nutné zkontrolovat, zda náhrada těchto hormonů je optimálně nastavena, aby obtíže pacienta nebyly nesprávně přisuzovány jen nedostatku růstového hormonu.

  1. Změny tělesného složení, muskuloskeletální (svalově kosterní) soustavy a kardiovaskulární funkce

   K typickým projevům nedostatku růstového hormonu patří změny tělesného složení. Ubývá svalové hmoty a síly a zvyšuje se podíl tukové tkáně v organismu. Tuk se ukládá zejména na břiše. To se projeví zvýšením poměru obvod vs. boky. Nejde jen o změnu kosmetickou, ale je známo, že vyšší ukládání tuku na břiše patří k rizikovým faktorům vzniku cukrovky a aterosklerotického postižení tepen. Nedostatek růstového hormonu vede i k úbytku pevnosti kostí se zvýšením rizika zlomenin. Při podrobném vyšetření je zjišťována snížená srdeční výkonnost a změny ve funkci cév.

  2. Rizikové faktory ICHS (ischemická choroba srdeční)

   U pacientů s nedostatkem růstového hormonu jsou prokazovány změny, které urychlují rozvoj kornatění stěny cév – zvýšení tuků v krvi, zvýšení krevního tlaku, snížená pružnost cév, změny faktorů krevní srážlivosti, zvýšený výskyt aterosklerotických změn (sklerotických plátů) na tepnách.

 • Další metabolické změny

Nedostatek růstového hormonu ovlivňuje přeměnu hormonů štítné žlázy, snižuje látkovou přeměnu, tvorbu a vylučování tepla z organismu.

 • Kvalita života, změny mozkových funkcí a psychiky

K nejvýznamnějším změnám ovlivňujícím každodenní život patří zřejmě změny psychiky. Při porovnání psychologických testů se zdravou populací si stěžují pacienti s nedostatkem růstového hormonu častěji na sníženou energii a vitalitu, sníženou schopnost soustředění a zhoršení paměti, emoční labilitu a vyšší tendenci k depresím. Častěji jsou méně spokojeni se svým životem a mají méně často pocit životní pohody. Bývají též více uzavřeni do sebe, hůře navazují kontakty s ostatními lidmi a straní se kolektivu.

Tyto příznaky stejně jako i ostatní se nemusí vyskytovat u všech jedinců s nedostatkem růstového hormonu, avšak vyskytují se u těchto pacientů častěji. Někteří pacienti s deficitem růstového hormonu žádné potíže tohoto rázu nevnímají.

SHRNUTÍ

Nedostatek růstového hormonu v dospělosti je charakterizován:

 • změnou tělesného složení
 • sníženou pevností kostí a zvýšeným rizikem zlomenin
 • narušenou kvalitou života, změnami psychiky
 • snížením výkonnosti
 • zvýšením rizikových faktorů aterosklerózy