Puberta

Posledních 20 % své celkové výšky získává dítě v období puberty. Z původních 5 cm za rok na konci dětského období se růstová rychlost navyšuje až k 10 cm za rok, poté opět pomalu klesá až k dospělosti, kdy se růst definitivně zastavuje. Pubertální období trvá 4 až 5 let. Dospívání je kromě rychlého růstu provázeno zejména pohlavním zráním. Na urychlení růstu se podílí právě vliv pohlavních hormonů, kromě nich je růst řízen i růstovým hormonem a IGF-I. Pohlavní hormony samozřejmě kromě vlivu na tělesnou výšku působí na rozvoj typických pohlavních znaků.

Prvním projevem puberty u chlapců je zvětšování varlat, u dívek je to růst prsů. Objevuje se pubické ochlupení, genitál získává dospělé proporce. Chlapci začínají vlivem změn poměrů v hrtanu mutovat. U dívek začíná menstruace. Za konec puberty se považuje okamžik, kdy je jedinec schopen rozmnožování.

Pro hodnocení sekundárních pohlavních znaků byla vytvořena takzvaná Tannerova stupnice. Ta posuzuje stav pubického ochlupení, vývoj genitálu a u dívek vývoj prsů. Škála bodů je od 1 do 5, přičemž 1 odpovídá dítěti a 5 dospělému.

Kromě fyzických proporcí se radikálně vyvíjí i psychika dospívajícího. Problém představuje touha po experimentování s neznámými a zakázanými věcmi, zejména s návykovými látkami. Dospívající rovněž získávají své první sexuální zkušenosti.