Reference

  • Lebl J., Zapletalová J., Koloušková S. et al.: Dětská endokrinologie. Galén, Praha, 2004.
  • Lebl J., Krasničanová H.: Růst dětí a jeho poruchy, Galén, Praha 1996: 5−175.
  • Jenšovský J., Lebl J., Christiansen J. S. et al.: Růstový hormon, Galén, Praha, 2000.
  • Bláha P., Vignerová J., Riedlová J.  et al.: VI. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001. Československá pediatrie 2003; 58 (12): 766−770.
  • Kolektiv autorů: Preventivní pediatrie − manuál pro provádění preventivních prohlídek. Postgraduální medicína 2005; 7 (příloha 2).