Růstový hormon

Růstový hormon

Růstový hormon je látka bílkovinné povahy, kterou tvoří buňky předního laloku podvěsku mozkového (hypofýzy). Růstový hormon má stejně jako ostatní hormony v těle roli především regulační. Svým působením na cílové tkáně (jejich buňky mají na svém povrchu receptory – místa citlivá na účinek růstového hormonu) v těle ovlivňuje celou řadu dějů a to zejména růst některých tkání a metabolizmus tkání (děje látkové přeměny).  

Působení růstového hormonu lze prokázat téměř ve všech tkáních lidského těla. Mezi ty nejnápadnější účinky lze zařadit: růst chrupavky a kosti, vliv na metabolismus svalové a tukové tkáně a tím vliv na tělesné složení, ovlivnění funkce ledvin a množství vody v organismu, vliv na krvetvorbu, účinek na cévy a srdeční funkci.

Také lze prokázat receptory i účinky v celé řadě dalších tkání. Kromě přímého působení růstového hormonu na tkáně je významná část účinků zprostředkována dalším hormonem nazývaným inzulinu podobný růstový faktor – 1 (IGF-1), který je pod vlivem růstového hormonu v řadě tělesných tkání tvořen.