Školní věk

Ve školním věku se růstová rychlost dále pomalu snižuje až na 5 cm za rok. Růst je pod vlivem růstového hormonu a IGF-I. Dětské růstové období končí přibližně kolem 11 let, u dívek dříve, u chlapců později, přechodem do puberty. Tento přechod nenastává u poruch tvorby pohlavních hormonů. Kolem šestého roku věku se začínají prořezávat trvalé zuby.

Hlavní změnu v životě Vašeho dítěte představuje nástup do školy. Té dítě věnuje většinu času. Baví se hlavně s kamarády stejného pohlaví. Volný čas obvykle vyplňuje sportem nebo jinými zájmovými činnostmi. Zvyšuje se jeho zručnost a obratnost. Stále komplexnější a náročnější je myšlení dítěte, s čímž také stoupá složitost školních úkolů. Dítě se učí číst a psát, maluje obrázky s velkými detaily.