Účinky substituční léčby RH

Účinky substituční léčby RH

Proč je vhodné pokračovat v léčbě i po ukončení růstu?

Substituční léčba růstovým hormonem upravuje výše uvedené odchylky vzniklé v metabolismu tkání při jeho nedostatku. Uplatňuje se široké působení růstového hormonu prakticky na všechny tkáně organismu, v nichž dominuje – zvýšená tvorba bílkovin, odbourávání tuků, zadržování soli a vody v těle, podpora metabolismu kostí a příznivé působení na mozkové funkce, zlepšení koncentrace, vzestup energie a vitality, zlepšení nálady, pocit životní pohody a lepší sociální zapojení člověka. K těm, pacienty nejlépe pozorovaným a vnímaným, patří úbytek tuku zvláště na břiše a zesílení svalů a zvýšení fyzické výkonnosti.

Někdy je velmi obtížné přesné hodnocení účinku léčby, protože před léčbou mohou chybět nápadnější klinické příznaky nedostatku růstového hormonu, které by si pacient uvědomoval. Někdy si pacient uvědomí příznivý vliv léčby jak na tělesnou výkonnost tak i na psychiku teprve při léčbě po dostatečně dlouhou dobu, alespoň půl roku. Řada odchylek v metabolismu je zachytitelná jen pomocí speciálních laboratorních nebo přístrojových metod a pacient je sám nevnímá. Skutečnost, že převážná většina pacientů pokračuje dlouhodobě v injekční léčbě růstovým hormonem i přes nepohodlí, které injekce a péče o lék přináší, lze též vnímat jako doklad příznivého účinku na pacienty.

Z pozorování u mladých dospělých pacientů, kteří byli v dětství léčeni pro nedostatek růstového hormonu a tento u nich přetrvává i v dospělosti, je známo, že při přerušení léčby po ukončení růstu nastávají změny v metabolismu tkání tak, jak jsou výše popsány. U mladých dospělých jedinců je důležité si uvědomit i tu skutečnost, že kostra člověka v době ukončení růstu ještě zdaleka není plně dozrálá. Dozrávání a zpevňování kostí trvá ještě 10 let po ukončení růstu. Přerušení léčby růstovým hormonem v tomto období může mít za následek nedostatečný vývoj kostí, tak důležitý pro celý další život jedince. V dalším období života kostní hmoty již jen zvolna ubývá a je důležité, jaké maximální hmoty kostí každý jedinec dosáhne.

Probíhající dlouhodobé studie by měly v budoucnu odpovědět na otázku, zda léčba růstovým hormonem vede ke snížení zvýšeného počtu zlomenin. V neposlední řadě je naděje, že dlouhodobá léčba růstovým hormonem by svým vlivem na rizikové faktory aterosklerózy mohla snížit výskyt onemocnění způsobených aterosklerózou – infarktů a cévních mozkových příhod.