Vyšetření

Vyšetřovací metody, které se užívají u poruch růstu, jsou většinou metody biochemické a zobrazovací. Jako první obvykle přichází odběry krve a moči. Vyšetřují se jednak základní věci jako krevní obraz, sedimentace, biochemické hodnoty, jednak speciálnější vyšetření zaměřená na hladinu hormonů zodpovědných za růst a vývoj.

Ze zobrazovacích metod se užívá rentgenového zobrazení kostí ruky, z něhož lze vypočítat tzv. kostní věk. Kosti ruky se vyvíjejí podle určitých zákonitostí, a proto se podle nich se dá stanovit stáří člověka. Tento tzv. kostní věk by se měl shodovat s reálným věkem. Není-li tomu tak, může se jednat o patologii.

Dále je možno využít ultrazvukové vyšetření orgánů dutiny břišní nebo srdce, zobrazení mozku a zejména oblasti hypothalamu a hypofýzy pomocí počítačové tomografie nebo magnetické rezonance. Toto jsou však již speciální metody, kterými se rozhodně nevyšetřuje každé menší dítě.

Kromě běžných krevních odběrů se používají i různé dynamické stimulační testy, kdy se zjišťuje schopnost organismu produkovat různé látky v závislosti na podání léku. Z rozdílu hodnot lze usuzovat na mechanismus poruchy.

Řadu vyšetření lze provádět v ambulanci odborného lékaře. Pokud jde však o komplikovaný případ, může být jednodušší vyšetření provést během kratšího pobytu v nemocnici.