Centra pro léčbu růstovým hormonem pro dospělé

Centra pro léčbu růstovým hormonem pro dospělé

Centra léčby růstovým hormonem pro dospělé

Praha

prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 1, 128 08 Praha 2
www.vfn.cz

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
2. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10 
www.fnkv.cz

MUDr. Mikuláš Kosák
III. interní klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 1, 128 08 Praha 2 
www.vfn.cz

MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Interní klinika 1. LF UK a Ú VN
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
www.uvn.cz

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Endokrinologický ústav
Národní 8, 116 94 Praha 1
www.endo.cz

Jihomoravský kraj

MUDr. Karola Balšíková
II. Interní klinika, FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno 
www.fnusa.cz

MUDr. Věra Olšovská
II. Interní klinika, FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
www.fnusa.cz

Královéhradecký kraj

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
2. Interní klinika FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 
www.fnhk.cz

Moravskoslezský kraj

MUDr. Dušan Vavroš
Interní klinika, FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
www.fno.cz

Plzeňský kraj

MUDr. Dvořáková Eva
I. Interní klinika, FN Plzeň Lochotín
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
www.fnplzen.cz

MUDr. Michal Krčma
I. Interní klinika, FN Plzeň Lochotín
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
www.fnplzen.cz

Olomoucký kraj

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
III. interní klinika, FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc 
www.fnol.cz