Růst dětí

Veškeré živé organismy se v průběhu svého života vyvíjejí, jejich buňky se obměňují a množí. Růst je základní vývojovou fází lidského organismu, během níž se organismus dítěte přetváří v dospělého člověka. Růst je předem definován geneticky, působí na něj mnoho vnějších faktorů.

Lidské tělo má pevný podpůrný systém – kostru. Aby mohl člověk růst, je nezbytné i prodlužování a mohutnění kostí. Růst kostí do délky umožňují růstové chrupavky, které po dosažení definitivní výšky zanikají. Při jejich poškození před dokončením vývoje dochází k zástavě růstu kosti nebo k její deformaci.

Na tělesný růst má přímý či nepřímý vliv řada hormonů. Hormony jsou chemické látky produkované žlázami s vnitřní sekrecí. Uvolňují se do krevního oběhu a ovlivňují veškeré tělesné tkáně. Hlavní úlohu pro růst má růstový hormon. Tento hormon se tvoří v podvěsku mozkovém (hypofýze).

Hypofýza je žláza s vnitřní sekrecí, uložená v dutině lební. Ve spolupráci s hypotalamem (centrem v mozku) je řídicí žlázou pro jiné endokrinní žlázy, významně se podílí na řízení tělesných pochodů. Porucha její funkce má na svědomí mnoho chorobných stavů, jedním z nich je porucha růstu.