Sledování výšky a délky

Percentilové růstové grafy pomáhají dětskému lékaři i rodičům průběžně hodnotit základní růstová data dítěte od jeho narození až do osmnácti let věku. V těchto grafech lze současně hodnotit, zda dítě (po dosažení 3. roku věku) roste podle svého takzvaného růstového dědičného potenciálu či nikoliv.

Aktuální výšku či délku dítěte zaznamenejte do příslušného grafu. Pro zjištění pravděpodobné dospělé výšky je třeba znát výšku obou rodičů.

Vytiskněte si přehledný percentilový růstový graf. Můžete sami sledovat správný růst svého dítěte.

Percentilový graf Tělesná výška dívky i chlapci 0 - 18 let

Percentilový graf Tělesná délka dívky i chlapci 0 - 24 měsíců