Růstový hormon

Růstový hormon se tvoří v předním laloku podvěsku mozkového (v hypofýze), z něho se uvolňuje do krevního oběhu.

Množství produkovaného hormonu je určováno nadřazenou částí mozku, hypotalamem. Jeho hladina v těle kolísá v závislosti na denní době, maximum se tvoří ve spánku. Účinek na růst je též zprostředkován další látkou, růstovým faktorem podobným inzulínu (IGF-I).

Některé nemoci, často geneticky podmíněné, jsou spojeny s poruchou tvorby či správné funkce růstového hormonu. Tvorba hormonu může být narušena i později v životě nějakým vnějším zásahem, například úrazem nebo protinádorovou léčbou.

Porucha růstu může nastat i za situace, kdy je růstového hormonu sice dostatek a hormon je plně funkční, ale tělo na stimulaci růstovým hormonem nedokáže reagovat. V úvahu je nutno vzít i některá další onemocnění dlouhodobého charakteru, která různými mechanismy porušují správnou funkci osy hypotalamus – růstový hormon
– IGF-I.