Jak se růstový hormon vyrábí

Růstový hormon se tvoří v předním laloku podvěsku mozkového (v hypofýze), z něho se uvolňuje do krevního oběhu.

Množství produkovaného hormonu je určováno nadřazenou částí mozku, hypotalamem. Jeho hladina v těle kolísá v závislosti na denní době, maximum se tvoří ve spánku. Účinek na růst je též zprostředkován další látkou, růstovým faktorem podobným inzulínu (IGF-I).

Některé nemoci, často geneticky podmíněné, jsou spojeny s poruchou tvorby či správné funkce růstového hormonu. Tvorba hormonu může být narušena i později v životě nějakým vnějším zásahem, například úrazem nebo protinádorovou léčbou.

Porucha růstu může nastat i za situace, kdy je růstového hormonu sice dostatek a hormon je plně funkční, ale tělo na stimulaci růstovým hormonem nedokáže reagovat. V úvahu je nutno vzít i některá další onemocnění dlouhodobého charakteru, která různými mechanismy porušují správnou funkci osy hypotalamus – růstový hormon – IGF-I.

Jak se růstový hormon vyrábí

Růstový hormon uměle vpravený do těla byl k léčbě dítěte poprvé použit v roce 1958. Rozvoj této léčebné metody nastal v osmdesátých letech 20. století, kdy se růstový hormon začal vyrábět moderní rekombinantní DNA technologií.

Do jedné buňky, která se dokáže rychle množit, je v laboratoři vpraven gen pro lidský růstový hormon. Taková buňka se poté umístí do živného roztoku, kde se začne rozmnožovat. Počet buněk narůstá a všechny tyto buňky nepřetržitě vyrábějí lidský růstový hormon, který vydávají do okolního roztoku.

Po určité době se růst buněk zastaví. V té době již původní živný roztok obsahuje velké množství růstového hormonu. Další fází je odstranění zbytků buněčných stěn z roztoku a vyčištění výsledného produktu. Na konci procesu jsou ke zcela čistému růstovému hormonu přidány přísady, které prodlužují jeho životnost. Růstový hormon je rozdělen do náplní do injekčních per. Tento způsob umožňuje vyrábět růstový hormon bez omezení, a proto se nemusíme obávat jeho nedostatku.

Je však nutné mít na paměti, že umělý růstový hormon je dobrým lékem jen za podmínky, že je použit u skutečně potřebného pacienta ve správnou chvíli a správným způsobem.

Růstový hormon se vyrábí tzv. rekombinantní technologií:

1. Do jedné buňky, která se dokáže rychle množit, je v laboratoři vpraven gen pro lidský růstový hormon.

2. Taková buňka se poté umístí do živného roztoku a začíná se rozmnožovat.

3. Počet buněk narůstá a všechny tyto buňky nepřetržitě vyrábějí lidský růstový hormon, který vydávají do okolního roztoku.

4. Po určité době se růst buněk zastaví. V té době již původní živný roztok obsahuje veliké množství růstového hormonu. Nastává fáze odstraňování zbytků buněčných stěn z roztoku a čištění výsledného produktu – růstového hormonu.

5. Na konci procesu jsou ke zcela čistému růstovému hormonu přidány přísady, které prodlužují jeho životnost.

6. Růstový hormon je rozdělen do náplní do injekčních per.