Jak se vyrábí?

Růstový hormon uměle vpravený do těla byl k léčbě dítěte poprvé použit v roce 1958. Rozvoj této léčebné metody nastal v osmdesátých letech 20. století, kdy se růstový hormon začal vyrábět moderní rekombinantní DNA technologií.

Do jedné buňky, která se dokáže rychle množit, je v laboratoři vpraven gen pro lidský růstový hormon. Taková buňka se poté umístí do živného roztoku, kde se začne rozmnožovat. Počet buněk narůstá a všechny tyto buňky nepřetržitě vyrábějí lidský růstový hormon, který vydávají do okolního roztoku.

Po určité době se růst buněk zastaví. V té době již původní živný roztok obsahuje velké množství růstového hormonu. Další fází je odstranění zbytků buněčných stěn z roztoku a vyčištění výsledného produktu. Na konci procesu jsou ke zcela čistému růstovému hormonu přidány přísady, které prodlužují jeho životnost. Růstový hormon je rozdělen do náplní do injekčních per. Tento způsob umožňuje vyrábět růstový hormon bez omezení, a proto se nemusíme obávat jeho nedostatku.

Je nutné mít však na paměti, že umělý růstový hormon je dobrým lékem jen za podmínky, že je použit u skutečně potřebného pacienta ve správnou chvíli a správným způsobem.

Růstový hormon se vyrábí tzv. rekombinantní technologií

1.
Do jedné buňky, která se dokáže rychle množit, je v laboratoři vpraven gen pro lidský růstový hormon.

2.
Taková buňka se poté umístí do živného roztoku a začíná se rozmnožovat.

3.
Počet buněk narůstá a všechny tyto buňky nepřetržitě vyrábějí lidský růstový hormon, který vydávají do okolního roztoku.

4.
Po určité době se růst buněk zastaví. V té době již původní živný roztok obsahuje veliké množství růstového hormonu. Nastává fáze odstraňování zbytků buněčných stěn z roztoku a čištění výsledného produktu – růstového hormonu.

5.
Na konci procesu jsou ke zcela čistému růstovému hormonu přidány přísady, které prodlužují jeho životnost.

6.
Růstový hormon je rozdělen do náplní do injekčních per.