Růstový potenciál

Předpověď dospělé tělesné výšky

K určení pravděpodobné dospělé výšky po ukončení růstu potřebujeme znát výšku biologických rodičů, abychom mohli stanovit růstový dědičný potenciál (vlohu od rodičů pro tělesnou výšku potomka).

Jak spočítáme pravděpodobnou dospělou výšku dítěte podle vlohy, kterou jsme dítěti předali?

Při výpočtu se vychází ze skutečnosti, že rozdíl průměrné výšky mezi dospělými muži a ženami činí 13 cm. Rodič téhož pohlaví (otec/syn, matka/dcera) předává dítěti vlohu, která odpovídá jeho vlastní výšce. K výšce rodiče opačného pohlaví dítěte (otec/dcera, matka/syn) 13 cm buď přičteme (matka/syn) nebo 13 cm odečteme (otec/dcera). Součet vydělíme dvěma. Získáme pravděpodobnou střední dospělou (finální) výšku po ukončení růstu v dospělosti. Pokud k této výšce přičteme 8,5 cm a stejný počet centimetrů odečteme, získáme rozmezí výšky, do které by mělo dítě v dospělosti dorůst (s pravděpodobností 95 %), nebude-li jeho růst narušen negativními vlivy.

Cílová výška chlapců
= (výška otce + (výška matky + 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm

Cílová výška dívek
= (výška matky + (výška otce – 13 cm)) /2 = výsledek ± 8,5 cm

Příklad: 
Maminka měří 164 cm a tatínek 176. Pravděpodobnou výšku jejich syna v dospělosti vypočítáme následovně:
176 + (164 +13) = 353
353 : 2 = 176,5
176,5 + 8,5 = 185
176,5 – 8,5 = 168

Předpokládaná střední dospělá výška chlapce podle růstového dědičného potenciálu tedy bude 176,5 cm. Výšky mezi 168 až 185 cm doroste s 95% pravděpodobností. 

Nejjednodušší možností k odhadu reálné tělesné výšky v dospělosti je percentilový graf.

Jak postupovat při stanovení cílové výšky podle percentilového grafu? 

Od bodu, který v grafu vyznačuje současnou výšku dítěte, protáhneme na úrovni příslušné křivky (nebo bodu mezi dvěma sousedními křivkami) myšlenou křivku na pravý okraj grafu do věku 18 let. Místo, kde tato myšlená křivka protne pravý okraj grafu, naznačuje pravděpodobnou tělesnou výšku v dospělosti po ukončení růstu.

Doporučuje se hodnotit růst a výšku dítěte z delšího intervalu, v období před pubertou (mezi 3. a 10. rokem u dívek, u chlapců mezi 3. a 11. rokem), aby predikce nebyla zkreslena rozdíly v nástupu puberty.

Přesnější predikční metody jsou založeny na regresních rovnicích zahrnujících nejen kalendářní věk a tělesnou výšku, ale i kostní věk.