Veřejnost děti Kdy děti nerostou?

Kdy děti nerostou?

Růst lze charakterizovat jako jednu ze základních vlastností, kterou se projevuje živý organismus, a je popisován jako přibývání a zvětšování buněk, v tomto případě lidského organismu.

Růst je velmi citlivým ukazatelem dětského zdraví. Je to velmi složitý proces, který podléhá řadě vlivů jak vnějších, tak vnitřních. Je-li růst normální, bývá považován za samozřejmost. Vybočí-li jakýmkoliv směrem, stává se z něj závažný psychosociální problém, a to zejména v dospívání.

Nejznatelnější růst do délky lze zaznamenat v období vývoje plodu v děloze, v prvém roce života dítěte a v období nastupující puberty.

Během růstu se mění poměry jednotlivých částí těla, mění se také biochemické složení organismu. Rovněž jednotlivé orgány těla mají různě načasované období svého vývoje (v 6 letech má dítě již z více než 80 % vyvinutou nervovou soustavu, ale pohlavní orgány jsou vyvinuty z méně než 10 %).

 

Růst dítěte ovlivňuje řada faktorů.

Mezi nejpodstatnější a prvotní, které mohou růst dítěte ovlivnit, patří ty, které působí v období před narozením dítěte (tzv. nitroděložní faktory).

Řadíme mezi ně zejména:

  • výživu matky během těhotenství
  • stav metabolismu živin
  • zdravotní stav plodu a matky
  • správnou funkci placenty a jiné

Pokud se dítě narodí malé na svůj gestační věk (je dán týdnem porodu), říkáme, že je velmi malé vzhledem ke svému týdnu porodu (SGA). Takové dítě se pak musí bedlivě sledovat, a pokud jeho tělesný růst nedosáhne normy do 4 let věku, je odesláno do specializovaného centra pro léčbu růstovým hormonem.

K neovlivnitelným faktorům působícím na růst dítěte patří genetické faktory. Dědičnost působí rozhodujícím způsobem na výšku, které může dítě na prahu své dospělosti dosáhnout. Výška obou rodičů hraje přitom stejnou roli.

Do výčtu faktorů, které nemalou měrou mohou ovlivnit růst dítěte, patří i prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, vliv rodiny, citové strádání, psychické nebo fyzické týrání dítěte.