Veřejnost děti Růstové grafy

Růstové grafy

Růstové grafy – sledujte jednoduše růst svého dítěte

Percentilové růstové grafy jsou velmi jednoduchým a přehledným způsobem, jak sledovat růst dítěte, ačkoli to tak na první pohled nemusí vypadat. Vysvětlíme, jak postupovat.

  1. Změřte dítě a spočítejte si jeho přesný věk.
  2. Zvolte správný graf. Ujistěte se, že odpovídá pohlaví, věk dítěte i sledované parametry.
  3. Podívejte se na vodorovnou osu grafu, která vždy představuje čas (věk). Najděte věk dítěte.
  4. Na svislé ose bývá nejčastěji výška (délka u miminek), ale i hmotnost, obvod hlavy nebo BMI. Najděte zde příslušnou hodnotu.
  5. Přiřazením věku a hodnoty sledovaného parametru získáte průsečík, který si v grafu zaškrtnete.
  6. V grafu jsou namalovány šikmé nebo vlnité čáry, které představují normální časový průběh růstu. Váš průsečík by se měl nacházet na jedné z čar nebo mezi nimi. Dojeďte po nejbližší čáře k okraji, kde jsou všechny čáry označeny čísly. Tím zjistíte, na kolikátém percentilu se aktuálně dítě nachází.
    • Pokud je to 20. percentil, pak je 20 % dětí stejných nebo menších než vaše dítě. Pokud je dítě na 75. percentilu, pak je 75 % dětí stejných nebo menších než vaše dítě.
  • Příklad: Vašemu synovi je 4,5 roku a měří 112 cm. Najdete si graf, který odpovídá pohlaví a věku (např. výška chlapci 0–18 let). Na vodorovné ose vyhledejte 4,5 roku a na svislé ose 112. Získali jste průsečík, který leží přímo na percentilové čáře. Po ní dojedete až k okraji grafu, kde je označení 75. Váš syn je tedy na 75. percentilu, tedy stejný nebo větší než 75 % dětí.

Kdy zpozornět?

Zdálo by se, že ideální je pohybovat se při růstu kolem 50. percentilu. To ale vůbec není nutné. Za zcela normální se považují hodnoty od 25. do 75. percentilu a problém nastává teprve tehdy, když se dítě dostane nad 97. nebo pod 3. percentil. (Můžete se setkat i s hodnotami 5. a 95. percentil.)

Nejdůležitější informací přitom není aktuální výška dítěte, ale rychlost růstu, která se v grafu projeví jako sklon křivky. Rychlý růst znamená strmou křivku a naopak. Dítě by mělo růst tak rychle, aby nevybočilo ze svého pásma vymezeného percentilovými čarami.

Pokud chcete dlouhodobě sledovat růst dítěte, je třeba jeho výšku zaznamenávat do grafu pravidelně. Dítě by se mělo během 1. roku života zařadit do určitého pásma – mezi čáry nebo na čáru – a v tomto trendu setrvat. Pokud rychlost růstu (sklon čáry) neodpovídá grafu a dítě opouští své pásmo, může to znamenat růstovou poruchu. Co nejdříve o tom pak řekněte svému dětskému lékaři. Netypický průběh růstu může mít řadu příčin a to je třeba ověřit ve spolupráci s odborníky.

(pez)

Prohlédněte nebo objednejte si růstové grafy