Nedostatek růstového hormonu: příčiny a projevy

Příčiny nedostatku růstového hormonu

v dospělosti

Nedostatek růstového hormonu v dospělosti je charakterizován:

  • Změnou tělesného složení
  • Sníženou pevností kostí a zvýšeným rizikem zlomenin
  • Narušenou kvalitou života, změnami psychiky
  • Snížením výkonnosti
  • Zvýšením rizikových faktorů aterosklerózy

Projevy nedostatku růstového hormonu v dospělosti

Nedostatek růstového hormonu u dospělých může mít velmi rozdílné projevy u jednotlivých pacientů od plně vyjádřených až po zcela diskrétní. Mnoho příznaků nedostatku růstového hormonu v dospělosti může být jen mírně vyjádřených a pacient ani ošetřující lékař nemusí zprvu přisoudit určité problémy nemocného této příčině. Někdy teprve pomyšlení na tento možný původ potíží a zavedení substituce růstového hormonu vede ke zlepšení celkového stavu pacienta.

Některé níže popisované změny způsobené při nedostatku růstového hormonu jsou zachytitelné jen laboratorními metodami nebo pomocí vyšetření speciálními přístroji a pacient je nemusí sám vnímat. U pacientů, kteří mají souběžně nedostatek dalších hormonů podvěsku mozkového, je vždy nutné zkontrolovat, zda náhrada těchto hormonů je optimálně nastavena, aby obtíže pacienta nebyly nesprávně přisuzovány jen nedostatku růstového hormonu.

Změny tělesného složení, muskuloskeletální (svalově kosterní) soustavy a kardiovaskulární funkce

K typickým projevům nedostatku růstového hormonu patří změny tělesného složení. Ubývá svalové hmoty a síly a zvyšuje se podíl tukové tkáně v organismu. Tuk se ukládá zejména na břiše. To se projeví zvýšením poměru obvod břicha vs. boky. Nejde jen o změnu kosmetickou, ale je známo, že vyšší ukládání tuku na břiše patří k rizikovým faktorům vzniku cukrovky a aterosklerotického postižení tepen. Nedostatek růstového hormonu vede i k úbytku pevnosti kostí se zvýšením rizika zlomenin. Při podrobném vyšetření je zjišťována snížená srdeční výkonnost a změny ve funkci cév.

Rizikové faktory ICHS (ischemická choroba srdeční)

U pacientů s nedostatkem růstového hormonu jsou prokazovány změny, které urychlují rozvoj kornatění stěny cév – zvýšení tuků v krvi, zvýšení krevního tlaku, snížení pružnosti cév, změny faktorů krevní srážlivosti, zvýšený výskyt aterosklerotických změn (sklerotických plátů) na tepnách.

Další metabolické změny

Nedostatek růstového hormonu ovlivňuje přeměnu hormonů štítné žlázy, snižuje látkovou přeměnu, tvorbu a vylučování tepla z organismu.

Kvalita života, změny mozkových funkcí a psychiky

K nejvýznamnějším změnám ovlivňujícím každodenní život patří zřejmě změny psychiky. Při porovnání psychologických testů se zdravou populací si stěžují pacienti s nedostatkem růstového hormonu častěji na sníženou energii a vitalitu, sníženou schopnost soustředění a zhoršení paměti, emoční labilitu a vyšší tendenci k depresím. Častěji jsou méně spokojeni se svým životem a mají méně často pocit životní pohody. Bývají též více uzavření do sebe, hůře navazují kontakty s ostatními lidmi a straní se kolektivu.

Tyto příznaky se nemusí vyskytovat u všech jedinců s nedostatkem růstového hormonu, avšak vyskytují se u těchto pacientů častěji. Někteří pacienti s deficitem růstového hormonu žádné potíže tohoto rázu nevnímají.

Jak prokážeme nedostatek růstového hormonu v dospělosti?

Nedostatek růstového hormonu prokážeme pomocí stanovení jeho hladin v průběhu různých stimulačních testů. Nejvíce a nejdéle používaný je test s inzulinem vyvolanou hypoglykémií.

V České republice je podobně jako v celé řadě dalších zemí schváleno podávání růstového hormonu těm dospělým pacientům, kteří mají tzv. těžký deficit růstového hormonu – to znamená, že se růstový hormon v průběhu testu nezvýší přes 3 μg/l. V období přechodu z dětského věku do dospělosti je doporučováno užívat hranici 5 μg/l. Průkaz má být proveden před léčbou 1–2 testy. Stanovení hladiny IGF-1 v séru má v dospělosti jen orientační hodnotu.

Důležitou součástí diagnostiky nedostatku růstového hormonu je informace o prokázaném nebo podezřelém onemocnění hypotalamo-hypofyzární oblasti. U dětí, které byly léčeny růstovým hormonem v dětství, většinou provádíme opakování testů v době ukončení růstu. Je to plně oprávněné, protože u některých mladých dospělých jedinců, kteří byli v dětství léčeni růstovým hormonem, bývá v retestu prokazována dostatečná sekrece růstového hormonu a mnohaletá léčba růstovým hormonem pak není potřebná.

Průkaz nedostatku růstového hormonu a rozhodnutí o léčbě růstovým hormonem v dospělém věku je v České republice v současnosti soustředěno do osmi specializovaných center, kde jsou pacienti s onemocněními hypofýzy léčeni. Kontaktní adresy na tato specializovaná centra nejdete v sekci centra pro léčbu růstovým hormonem pro dospělé.