Artritida neznámé příčiny u mladistvých: Jak v její léčbě může pomoci růstový hormon?

Je známo, že růstový hormon hraje klíčovou roli při regulaci růstu, nyní se však ukazuje, že jeho podávání může být lékem na onemocnění, které na první pohled s růstem přímo nesouvisí – na juvenilní idiopatickou artritidu.

V hlavní roli klouby

Juvenilní idiopatická artritida postihuje děti a mladistvé a její příčina je neznámá. Základním projevem tohoto tzv. autoimunitního onemocnění, při němž imunitní systém poškozuje vlastní organismus, je chronický zánět kloubů. V jeho důsledku postižené klouby postupně ztrácí na své pohyblivosti. Choroba je často provázena i poruchami růstu a výživy. Když vezmeme v úvahu, že růstový hormon zasahuje zásadním způsobem i do regulace metabolismu a ovlivňuje imunitní systém, nejeví se jeho použití k léčbě juvenilní idiopatické artritidy jako překvapivé.

Cesta správným směrem

Dosud byla publikována řada studií zaměřených na vliv růstového hormonu na léčebný průběh juvenilní idiopatické artritidy. Výsledky výzkumů zveřejněných v letech 1998 až 2015 v různých odborných časopisech byly v nedávné době podrobeny nové detailní analýze. Vyplynulo z ní, že je na tento léčebný postup možné vysledovat jednoznačně pozitivní odezvu. A to i navzdory skutečnosti, že reakce pacientů na léčbu mohou být mnohdy velmi odlišné. I projevy samotné juvenilní artritidy se totiž značně liší případ od případu.

Bude hormon oficiálním lékem?

K pochopení všech detailů správného podání růstového hormonu při léčbě juvenilní idiopatické artritidy je ještě dlouhá cesta. Aktuálně se odborníci potýkají s řadou nejasností spojených s vhodným dávkováním a trváním léčby. Diskuse se vedou i o možných vedlejších účincích a vysoké ceně této léčby. Nicméně dosavadní výzkum naznačuje, že podávání růstového hormonu by mohlo být pro lidi trpící juvenilní idiopatickou artritidou v řadě případů velkým přínosem.

(eub)

Zdroj:

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2255502116300517?token=8255367842AD7A0693D198ECDB68DB91B80E764CCDB554DFECC5E043B41D6B332E91CE73DC553E0868578AB5B756A4B7