Chybí, nebo nechybí růstový hormon? Dynamické testy to s jistotou odhalí

Porucha růstu u dětí je vždy podezřelá z nedostatku růstového hormonu. Ten však musí lékaři prokázat z krve. Jak testování probíhá?

Malý vzrůst, zpomalený vývoj v dětství a dospívání nebo nezdravé kosti či malá svalová síla v dospělosti. To je jen pár příkladů, jak si nedostatek růstového hormonu (RH) může pohrát s naším zdravím. Nedostatek růstového hormonu se dnes dá léčit. Ze všeho nejdřív je však potřeba jasně rozpoznat problém – diagnostikovat jeho nedostatek.

Hladina růstového hormonu se dá zjistit z krve. Protože je jeho nedostatek (deficit) vzácný, nejde o běžný test, který by prováděl praktický dětský lékař. Tento lékař při podezření na možnou poruchu růstu pravděpodobně pošle vaše dítě ke specialistovi – dětskému endokrinologovi. Zde se zahájí testování hormonálních hladin, které ale ve většině případů trvá déle a nebude stačit jednorázový vzorek krve.

Test u specialisty – na co se připravit

Hladina růstového hormonu se během dne mění, protože podvěsek mozkový (hypofýza) nevylučuje hormon neustále, ale nárazově v takzvaných pulzech. Kromě toho může jeho hladinu ovlivnit i stres, množství cukru v krvi a další faktory. Proto lékaři musí jeho nedostatečnou produkci testovat pomocí tzv. stimulačních (dynamických) testů. V organismu se simuluje situace, při které dochází ke zvýšenému vyplavení růstového hormonu (např. užitím speciálních léků nebo snížením hladiny cukru v krvi) a v určitých časových intervalech je prováděn odběr krevního vzorku k vyhodnocení hladiny růstového hormonu.

Stimulačních testů k ověření sekrece růstového hormonu je několik druhů a lékař určuje ten, který je vhodný pro vaše dítě.

  • Hypofýzu je možné k větší produkci růstového hormonu vybudit třeba snížením krevního cukru nebo poklesem krevního tlaku.
  • To se provádí podáním injekce nebo vypitím roztoku s lékem.
  • Po takovém vyvolávajícím momentu je dítě pod dozorem lékaře či sestřičky, kteří mu v pravidelných časových intervalech odebírají vzorek krve.
  • Odběry se provádí nejčastěji čtyřikrát: v 0., 30., 60. a 90. minutě.
  • Po laboratorním vyhodnocení vzorků je podle změn v hladině RH většinou možné potvrdit, nebo vyloučit deficit.
  • Před testem je někdy potřeba užívat léky, jindy naopak užívané léky vysadit. U některých testů je nutno  několik hodin před provedením nejíst a nepít sladké tekutiny.
  • Všechny tyto instrukce lékaře je nezbytné dodržet, jinak hrozí, že výsledky testu nebudou platné a bude nutné jej opakovat.

Kromě popsaných, tzv. dynamických testů k ověření produkce růstového hormonu, se také často testuje hladina takzvaného IGF-1. To je látka, jejíž množství v organismu odráží celkovou produkci růstového hormonu, ale přitom nereaguje na jeho náhlé výkyvy v průběhu dne. Snížené hodnoty IGF-1 jsou pro lékaře rovněž cennou informací, ale bez dynamických testů se při diagnostice deficitu RH zpravidla neobejdou.

(luko)

Zdroje:

1. www.healthline.com/health/growth-hormone-test#overview1

2. endokrinologie-obezitologie.cz/cs/customers/dynamicke-testy