Délku života růstový hormon příliš neovlivňuje

Růstový hormon má vliv na naše stárnutí. Jak však jeho hladina ovlivňuje délku našeho života a jaký má vliv na naše tělo?

Klady i zápory

Děti rychle rostou, a proto je hladina růstového hormonu (somatotropinu) v jejich těle vyšší než u dospělých, u kterých se jeho množství snižuje, což je normální. Vede to mj. k poklesu svalové hmoty a zvýšenému ukládání tuku. Při podávání tohoto hormonu dochází k růstu svalů a zvýšení tvrdosti kostí, objevují se však i negativní důsledky, k nimiž patří:

  • otoky končetin,
  • bolesti kloubů,
  • syndrom karpálního tunelu,
  • inhibice sekrece inzulinu.

Dlouhý život díky nedostatku?

Růstový hormon urychluje stárnutí a zkracuje tak délku života. Není dosud zcela jasné, do jaké míry spolu souvisí velikost těla dospělého člověka a dlouhověkost. Nicméně v minulosti proběhly studie, které dokazují, že lidé s nedostatkem růstového hormonu jsou chráněni před nemocemi souvisejícími s věkem, jako je například ateroskleróza a kardiovaskulární choroby, což vede k prodloužení jejich života.

Při nedostatku růstového hormonu, ať už z jakékoliv příčiny, dochází k menšímu vzrůstu jedinců. Ve studii publikované v roce 2008 v USA bylo zjištěno, že laboratorní zvířata s nedostatkem tohoto hormonu se dožívají vyššího věku. Také pomaleji stárnou a onemocnění spojená s věkem se u nich projevují později. Naopak u jedinců se zvýšenou sekrecí růstového hormonu, která vede k vysokému vzrůstu, dochází k rychlejšímu stárnutí a tím i ke zkrácení délky jejich života. Je to pravděpodobně z důvodu zvýšeného výskytu kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a zřejmě také rakoviny.

Závěr

I přes to, že se vlivy nedostatku a nadbytku růstového hormonu stále zkoumají, je jasné, že k nějakému výraznému prodloužení či zkrácení délky života u člověka jeho vinou nedochází. Důležité ale je, že hladiny tohoto hormonu jsou spojeny s ochranou před onemocněními souvisejícími s věkem, což ovlivňuje délku žití výrazněji. Z tohoto úhlu pohledu má množství růstového hormonu dopad na život, ovšem zásadní roli hraje i správná životospráva.

(ver)

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2682398/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29756419