Dívka nestačila vyrůst, protože rodiče nevěděli, čeho si všímat

Při preventivní prohlídce v devíti letech oznámila Marie svému praktickému dětskému lékaři, že již měla první menstruační krvácení, které skončilo před týdnem. Kromě pediatra byli všichni spokojení, protože dívka během dvou let vyrostla o 21 cm, přibrala 15 kg a tělesně vyspěla. Lékař ji ovšem bez otálení nasměroval na naše – endokrinologické – pracoviště. Proč ten spěch? Marie měřila jen 143 cm.

V oboru endokrinologie pracuji jako lékařka více než tři desetiletí. Mohu tedy porovnat četnost výskytu té které problematiky před lety a nyní, zejména u dětských pacientů. Daleko častěji než dříve se objevují poruchy v období dospívání, tedy mezi 8. a 15. rokem věku. Většinou je umíme řešit, dítě ale musí přijít do ordinace včas.

Kostní věk byl urychlen o tři roky

Klinické i laboratorní vyšetření u devítileté Marie potvrdilo plně fungující osu pohlavních hormonů a gynekolog zhodnotil vývoj reprodukčních orgánů jako již ukončený. Kostní věk dívky byl o tři roky urychlen, takže ve vztahu k biologickému stáří 12 let byl nástup menstruačního cyklu v pořádku.

Problémem, který celou rodinu velmi rozhodil, bylo naše sdělení, že v důsledku uzávěru růstových kostních štěrbin lze – pokud vůbec – očekávat již jen velice malý, zbytkový růst v řádu milimetrů. Rodině jsme vysvětlili, že u dívky došlo ke kombinaci více faktorů. Mariini rodiče byli menšího vzrůstu, takže geneticky dané rozmezí dospělé výšky pro dceru bylo 149–165 cm. Při urychleném kostním věku klinický antropolog stanovil možnou finální výšku dívky 150 cm. Ale překotný průběh puberty způsobil zkrácení růstového období. Otázka zní: Dalo se něco dělat dříve?

Varovná rychlost dospívání

Odpověď zní ano, jen by rodiče s dívkou museli přijít brzy poté, co se objevily známky dospívání – růst prsou a ochlupení. A to při varovné rychlosti, s jakou tyto znaky progredovaly (postupovaly).

Zpětně rodiče připustili, že si v létě v plavkách všimli, že Marii začínají růst prsa. Ovšem během podzimu kvůli volnějšímu oblečení výraznou změnu nepozorovali, překvapeni byli, až když začátkem prosince přišlo první krvácení.

V širší rodině se nic podobného nevyskytlo, dívka sama byla zdravá a její růst byl až do sedmých narozenin lineární. Pozice v růstovém grafu odpovídala 45. percentilu (hodnocení růstových grafů lze najít např. zde), což dávalo šanci v dospělosti dosáhnout horní spočítané meze 165 cm.

V jejím případě, v tom kritickém posledním půlroce, tedy mohla sehrát roli jen náhoda. Totiž že by se k lékaři dostala z jiného důvodu anebo že by rodiče její tělesný vývoj bedlivěji sledovali a pojali obavu.

Lidské tělo může být zmateno

Většina rodičů sexuální vývoj svých dětí sleduje pouze zpovzdálí, respektuje jejich soukromí, což je v pořádku. Ovšem jen do té míry, pokud je růst i výška potomka v souladu s rodinnou dispozicí a očekáváním. Dospívání po stránce tělesné trvá dlouho, obvykle tři až pět let, nikoliv půl roku, jako tomu bylo u Marie.

Učebnicové deklarace ale v něčem přestávají platit. Například lidské tělo může být zmateno a reagovat na chemikálie v prostředí, ve kterém žijeme – v ovzduší, vodě a půdě. Tyto chemické látky mají podobnou strukturu jako estrogeny (hormony). Holčičky mladší osmi let, kterým rostou prsa, a přitom jsou jejich sexuální hormony v krvi mizivé, přicházejí stále častěji.

U Marie se mohlo jednat o souběh působení jejích vlastních (produkovaných vaječníky) a zevně vychytaných estrogenů. Dalším možným zdrojem jsou bakterie a jiné složky osídlující naše tělo, zejména střevní trakt. Technologie stravování a chemizace nápojů určitě mají svůj negativní vliv. Navíc mikrobiota má schopnost tvořit hormony a manipulovat s nimi! Pokud vezmeme v úvahu i zájmové priority dnešních školáků, napadne nás i více možných souvislostí.

Jak poznat ukončení růstu

Opakovaně mě překvapuje fakt, jak málo rodičů si uvědomuje celkem jasnou a logickou souvislost – při dosažení tělesné dospělosti růst končí. Jsou to právě zmiňované ženské pohlavní hormony estrogeny, které uzavírají růstové kostní štěrbiny a tím ukončují růst jedince do výšky u obou pohlaví. U dívek je souvislost jasná – první plnohodnotné měsíčky znamenají dostatek vaječníkových estrogenů, a pokud cyklus párkrát pokračuje, růst končí. U chlapců estrogeny vznikají především enzymatickou přeměnou mužského hormonu testosteronu. Jejich tvorba narůstá pozvolna, takže i růst chlapců ustává pomaleji, až poté, co začínají s pravidelným holením obličeje. V tomto období je třeba si uvědomit, že dítě už neporoste, mělo by se smířit se svou výškou a orientovat se na jiné cíle. Rodiče by měli udělat totéž.

Lze časnou nebo překotnou pubertu očekávat?

Tento příspěvek jsem napsala s úmyslem připomenout hormonální souvislosti v období dospívání a přispět k informovanosti čtenáře. Rodič pak může být bedlivější a adolescent se může vypravit k lékaři včas.

U Marie nikdo nemohl její překotnou pubertu předvídat. Je ale skupina dětí, u kterých lze podobnou poruchu očekávat dlouho dopředu. Tyto chlapce a dívky hned po narození klasifikujeme jako SGA/IUGR (small for gestational age / intrauterine growth restriction). Jde o novorozence, kteří jsou malí ve vztahu k délce těhotenství nebo u kterých bylo zaznamenáno růstové zpomalení již před narozením. Tyto děti energeticky strádaly v nitroděložním období a důsledkem toho může být, mimo jiné, právě časně nastupující a/nebo překotná puberta.

Přála bych si, aby zklamaných dětí a rodičů v souvislosti s nenaplněným růstovým očekáváním bylo co nejméně.

MUDr. Božena Kalvachová, CSc.

Endokrinologický ústav, Praha