Dva příběhy dívek malého vzrůstu

Pokud dítě svou výškou výrazněji zaostává za svými vrstevníky, je vždy potřeba zpozornět. Menší vzrůst totiž může signalizovat některá onemocnění, respektive může být zapříčiněn již v těhotenství. V takových případech je namístě léčba růstovým hormonem, jež se týkala i dvou dívek – pacientek MUDr. Jaroslava Škvora, CSc z endokrinologické ambulance v Ústí nad Labem. Podívejte se na dva krátké videopříběhy.

Dívky-dvojčata rostly každá jinak

Dvojčata se narodila příliš malá vzhledem k délce těhotenství. Jedna z dívek rostla dobře, rychlost jejího růstu odpovídala věku. U druhé nicméně růst selhával až dosáhl hranice pro léčbu růstovým hormonem. Díky terapii se situace postupně upravila. Dívka dohonila svou spontánně dobře rostoucí sestru a v důsledku pečlivého podávání růstového hormonu se výšky obou dvojčat prakticky nelišily.

Selhání růstu během dětství je u některých dětí, které se narodí nepřiměřeně malé vzhledem k době trvání těhotenství, jednou z indikací léčby růstovým hormonem.

 

Dětské lékařce přišel vzrůst dívky příliš malý

Zhruba ve druhé třídě si praktická dětská lékařka všimla, že dívčina výška je příliš nízká. Shodou okolností to ani nebylo v ordinaci, ale díky srovnání s její vlastní dcerou, dívky totiž spolu chodily do třídy.

Následné vyšetření ukázalo příčinu dívčina malého vzrůstu, mozaiku tzv. Turnerova syndromu. To znamená, že u části buněk chybí jeden ze dvou ženských pohlavních chromozomů. Díky léčbě růstovým hormonem dívka poté dosáhla normální výšky. Matka dívky trochu lituje, že se s léčbou nezačalo dříve. Podle jejího názoru by dcera mohla být ještě vyšší. To je ovšem otázka, i tak je její současná výška v normě.

Selhání růstu může být jediným příznakem mozaiky Turnerova syndromu, který je indikací k podávání růstového hormonu. Díky léčbě je možné u dívek dosáhnout normální konečné tělesné výšky. Podmínkou je však její včasné zahájení.