Jak probíhá léčba nedostatku růstového hormonu

Jednou z možných příčin, proč je chlapec či dívka menší než jeho vrstevníci, respektive nedosahuje předpokládané výšky v souladu s genetickými předpoklady na základě výšky rodičů, je nedostatek růstového hormonu. Díky moderní léčbě je tento problém naštěstí řešitelný.

Nejde jen o tělesnou výšku

Růstový hormon je látka našemu tělu vlastní. Tvoří se v části mozku zvané podvěsek mozkový (hypofýza). Vedle klíčového vlivu na růst a tělesnou výšku ovlivňuje i složení a pevnost kostí, stavbu svalové hmoty, redukuje ukládání podkožního tuku a optimalizuje hladinu cholesterolu v krvi. Produkce růstového hormonu probíhá ve vlnách, zejména v noci.

Stimulační testy

Nedostatek růstového hormonu se stanovuje pomocí speciálních testů. Jeho hladina v krvi se totiž během dne přirozeně mění. „Z jednoho odběru je těžké posoudit skutečnou patologii a v diagnostice hrají podstatnou roli stimulační testy s umělým vyvoláním pulsatilního (v malých dávkách během dne – pozn. red.) vyplavení růstového hormonu do krve,“ uvedl prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole v Praze na XVI. pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí.

Příčina může být vrozená i získaná

Nedostatek růstového hormonu může být vrozený (geneticky podmíněný), ale také způsobený poškozením části mozku, která hormon produkuje či jeho vylučování ovlivňuje. Mezi nejčastější příčiny patří: 

  • nádorové onemocnění ve střední části mozku nebo následek jeho léčby (operace či ozařování),
  • infekční onemocnění,
  • autoimunitní zánět – porucha obranyschopnosti, při níže tělo produkuje protilátky, které jsou namířené proti vlastním tkáním a orgánům, 
  • následek těžkého úrazu hlavy.

Ne každá příčina nedostatku růstového hormonu se dá vyřešit. Existuje ale jeho účinná náhrada v podobě rekombinantního růstového hormonu. 

Léčba růstovým hormonem je dlouhodobá

S podáváním růstového hormonu se začíná co nejdříve po stanovení diagnózy. Následně je přechodně u dětí pozorován rychlejší růst, který se postupně normalizuje. Děti jsou pravidelně kontrolovány v centrech pro léčbu růstovým hormonem, kterých je v České republice deset. Ukončení léčby je individuální. Když chlapec či dívka přestane růst, je namístě jej/ji opětovně vyšetřit. Léčba ale často pokračuje až do doby, než dítě dosáhne dospělé stavby těla. Pacienti s těžkým nedostatkem růstového hormonu by jej měli užívat i v dospělosti vzhledem k jeho vlivu na látkovou přeměnu, prevenci kornatění tepen i na psychiku.  

Podávání léku v domácím prostředí

Růstový hormon se aplikuje injekčně do podkoží. K tomuto účelu jsou vyrobena speciální pera umožňující přesné a jednoduché dávkování. Podávané objemy růstového hormonu jsou velmi malé. Tenké jehly, které se v dávkovacích perech v současnosti používají, minimalizují pocit bolesti spojený s vpichem. Lék se aplikuje nejčastěji do přední strany stehen či zevní čtvrtiny hýždí, místa se pravidelně střídají. Po zaškolení ve specializované ambulanci rodič nebo starší dítě aplikaci bez obtíží zvládnou sami.

Jak často se růstový hormon aplikuje

Růstový hormon se nejčastěji podává každý den, zpravidla večer před spaním. V nedávné době se v České republice stal dostupným růstový hormon s prodlouženým působením, který se aplikuje také injekčně, ovšem jen jednou týdně. Lékaři doufají, že se díky tomu zlepší spolupráce rodin při dodržování léčebného schématu bez vynechaných dávek. Výsledky proběhlých studií jsou v tomto směru optimistické.

„Aplikace jednou týdně méně narušovala denní režim a sociální aktivity, trávení volného času, dovolenou, noční pobyt mimo domov a cestování ve srovnání s denní aplikací růstového hormonu jak dle hodnocení pacientů, tak rodičů,“ sdělila MUDr. Olga Magnová z Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Brně na XVI. pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí jako jeden ze závěrů klinické studie, které se zúčastnili i brněnští pacienti.

(sliv)

Zdroje a použitá literatura:

https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2020-4-6/analyza-dat-z-celostatniho-registru-pacientu-lecenych-rustovym-hormonem-repar-123414

https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2022-supplementum-3/prvni-zkusenosti-s-dlouhodobe-pusobicim-rustovym-hormonem-132588

https://www.tribune.cz/archiv/nova-moznost-v-lecbe-deti-s-deficitem-rustoveho-hormonu/

https://www.rustovyhormon.cz/media/document/18320b9b67a0bce046d320d9c1d0c681.pdf