Jaká je souvislost mezi metabolismem cukrů a růstovým hormonem?

Růstový hormon zkoumají vědci už několik desetiletí a stále zjišťují novinky o tom, v jakých metabolických procesech hraje roli. Nedávno se ukázalo, že ovlivňuje zpracovávání krevních cukrů v našem těle.

Metabolický účinek růstového hormonu se projevuje přímo i nepřímo. Kromě toho ovlivňuje růstový hormon také citlivost některých tkání na hormon, který je v našem těle zodpovědný za snižování hladiny cukru v krvi, inzulin.

Cukr v rovnováze

Normální hladina krevního cukru, glukózy, je v těle udržována jednak jeho produkcí (v játrech a ledvinách), jednak jeho využitím v periferních tkáních (játrech, kosterních svalech, ledvinách a tukové tkáni). Hlavním regulátorem rovnováhy cukru v krvi je již zmíněný inzulin, který vytváří slinivka břišní. Po jídle inzulin podporuje využití glukózy periferními tkáněmi a brzdí její tvorbu a tím napomáhá tomu, aby v krvi nebyla příliš vysoká hladina glukózy.

Role růstového hormonu

Studie zkoumající účinek růstového hormonu na metabolismus glukózy ukázaly, že růstový hormon stimuluje tvorbu cukru v organismu. Z dřívějších výzkumů vyplynulo, že růstový hormon také snižuje příjem glukózy v tukové tkáni a přispívá k necitlivosti tkání na inzulin (inzulinové rezistenci). Po podání růstového hormonu se může objevit příliš vysoké množství inzulinu v krvi, které vědci dříve vysvětlovali právě jako reakci na zvýšenou necitlivost tkání k inzulinu. Novější studie však přinesla i další zjištění – růstový hormon přímo podporuje vylučování inzulinu.

Je léčba bezpečná?

V dnešní době se při terapii růstovým hormonem velmi dbá na přesné dávkování, aby nedocházelo k nežádoucím účinkům, které se hojně objevovaly dříve. Lidem léčeným tímto hormonem tak ani při dlouhodobém podávání nehrozí zhoršení inzulinové rezistence. U dospělých navíc dochází ke snižování množství tělesného tuku.

(hah)

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5642081/