Když přichází puberta dříve. Na co si dát pozor a proč?

Puberta je období charakterizované urychleným růstem a dozráváním pohlavních žláz. Z dítěte se postupně stává dospělý jedinec. Pokud tato situace nastane dříve, než by fyziologicky mělo, mluvíme o takzvané předčasné pubertě. Předčasně nastartované hormonální změny by však neměly být důvodem k radosti. Předčasná puberta ve svém důsledku totiž může způsobit předčasné ukončení růstu a konečná výška dítěte tak může být snížena. V některých případech se může se jednat i o projev závažného onemocnění.

Puberta před 8. rokem? Ano, je to možné

Puberta je velmi náročné období, kterým prochází každý jedinec bez ohledu na pohlaví. Je způsobena hormonálními změnami, primárně v mozku, kdy se v hypofýze začínají vytvářet hormony, které startují růst pohlavních orgánů. Dále dochází k růstu kostí, mění se tvar těla a objevují se sekundární pohlavní znaky. U dívek se první známky puberty objevují nejčastěji mezi 10. a 11. rokem, u chlapců je to o jeden až dva roky později. O předčasné pubertě mluvíme tehdy, pokud nastane rozvoj sekundárních pohlavních znaků před osmým rokem života u dívek a před devátým rokem života u chlapců.

Předčasná puberta urychluje růst, ale také kostní zrání

Pohlavní hormony působí na růst kostí do délky. Při nadbytku těchto hormonů v příliš časném věku se urychlí nástup růstového výšvihu typického pro pubertu. Současně je však urychleno kostní zrání, které má za následek předčasné uzavření růstových štěrbin v kostech, a tím je ukončen jejich růst. Pokud není včas zahájena adekvátní léčba, bývá definitivní tělesná výška nemocného nižší, než by ve skutečnosti měla být. Kromě potíží s růstem přináší předčasná puberta také psychické problémy. Dítě v předčasné pubertě se tělesnou konstitucí často odlišuje od svých vrstevníku a může se tak stát terčem posměchu a být vyloučeno z kolektivu.

Jaké jsou příčiny předčasné puberty?

Příčina předčasné puberty je většinou tzv. idiopatická, tj. nelze zjistit objektivní důvod, proč nastala. Někdy však pravděpodobnou příčinu dohledat lze. Časný nástup a urychlené tempo puberty je poměrně časté např. u dětí s intrauterinní růstovou retardací (tedy stav, kdy plod není schopen dosáhnout své geneticky podmíněné velikosti ještě před samotným narozením). Jak dokládají některé studie z předchozích let, také zvyšující se míra dětské nadváhy a obezity může být na vině. Přebytek tělesného tuku totiž ovlivňuje hladinu hormonů, což může vést k předčasnému pohlavnímu dospívání.

Existují i situace, kdy je předčasná puberta důsledkem nějakého vážného zdravotního problému dítěte jako je nádor, úrazy či zánětlivá onemocnění hypotalamo-hypofyzárního systému v mozku. Taktéž nádory lokalizované v oblasti pohlavních žláz, případně cysty na vaječnících mohou stát za tímto problémem.

Je možné předčasné pubertě předcházet?

Jak už bylo uvedeno výše, většina případů předčasné puberty vzniká z neznámých příčin a účinná preventivní opatření tedy neexistují. Důležité je sledovat dítě – především jeho výšku a rozvoj sekundárních pohlavních znaků – a při jakékoliv nesrovnalosti vyhledat lékaře. Děti s intrauterinní růstovou retardací by měly mít naplánované častější lékařské kontroly. Důležitá je také prevence nadváhy a obezity zavedením vhodných stravovacích návyků. Některé zdroje literatury uvádí i další možnou prevenci předčasné puberty – vyhýbání se syntetickým estrogenům obsažených v kosmetických přípravcích a některých potravinách.

Nezastupitelnou úlohu při sledování a odhalování odchylek ve vývoji dítěte jistě hraje pediatr. Od tří let věku dítěte se však preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech. Může tedy nastat situace, kdy se známky předčasné puberty objeví ve dvouletém okně a je tedy nesmírně důležitá všímavost ze strany rodičů. Každé dítě s příznaky předčasně nastupující puberty je nezbytné neprodleně přivést k pediatrovi k dalšímu vyšetření, vyloučení závažné příčiny a případně nasazení adekvátní léčby.

(mraf)

Zdroje:

https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2016/06/05.pdf

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-021-02936-1

https://www.mdpi.com/1660-4601/14/10/1266