Může růstový hormon dokonce vyléčit srdce a vyřešit obezitu?

Růstový hormon přímo ovlivňuje vývoj a činnost prakticky všech orgánů těla. Studie prokázaly souvislost mezi produkcí růstového hormonu, tělesným tukem a funkcemi srdce a cév. Zkoumání těchto vztahů může odhalit nové možnosti léčby obezity a srdečních onemocnění.

Zásadní pro celý organismus

Protože je růstový hormon důležitý pro růst dětí, ovlivňuje vývoj v podstatě všech tkání v těle, včetně kostí. Má vliv na metabolismus bílkovin, sacharidů, tuků i některých minerálů, například vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku, chloridů, a na jejich distribuci v těle.

V důsledku snížené nebo naopak zvýšené produkce růstového hormonu dochází k potížím spojeným s řadou onemocnění, nejen k narušení vývoje kostí, které udávají celkovou velikost jedince, ale i ke špatnému poměru velikosti vnitřních orgánů, změnám v kvalitě kůže a k mnoha metabolickým komplikacím, včetně například cukrovky.

Málo růstového hormonu = více tuků

Nesprávná úroveň produkce růstového hormonu má za následek také špatný poměr v rozložení aktivní tělesné hmoty a tukové tkáně v organismu. Je známo, že množství a distribuce tělesného tuku zásadně ovlivňují srdce a cévy. Změny v metabolismu tuků přímo souvisejí s mírou srdečně-cévního rizika. V tomto směru se sleduje především viscerální tuk obalující vnitřní orgány. Výzkumy opakovaně prokázaly, že lidé se sníženou produkcí růstového hormonu častěji v porovnání se zdravými jedinci umírají na srdečně-cévní nemoci. U těchto pacientů byly pozorovány metabolické změny jednoznačně nepříznivě ovlivňující srdce a cévy. Patří k nim:

• vyšší body mass index,

• obezita v centrální části těla,

• sklon k vysokému krevnímu tlaku,

• špatný poměr cholesterolu a dalších složek tukového spektra,

• nárůst zánětlivých látek v těle.

Spojené nádoby

Studie potvrdily, že při podávání růstového hormonu dochází k poklesu viscerálního tuku, k úpravě tukového metabolismu a ke zlepšení složení svalové hmoty. To vše významně snižuje riziko srdečně-cévních komplikací. Současně ale z výzkumů vyplývá, že podávání růstového hormonu ne zcela optimálně ovlivňuje metabolismus krevního cukru. Jeho správná funkce je přitom rovněž zásadní pro zdraví srdce, cév i dalších orgánů.

Nutno také podotknout, že snížené množství růstového hormonu nelze samo o sobě chápat jako příčinu obezity. Výzkumy naznačují i opačný vztah – tedy že nadměrné množství tukové tkáně v těle negativně ovlivňuje produkci růstového hormonu. Jeho snížené množství není v rámci studií prokázáno u všech obézních osob, procento, u nichž je ale zaznamenáno, není zanedbatelné, a vztah mezi viscerální obezitou a množstvím růstového hormonu je tak jednoznačný. Tato zjištění proto vedou k myšlence, jak použít růstový hormon v léčbě obezity.

Vliv na chronické srdeční selhání

V lednu 2017 byla publikována lékařská studie zkoumající vztah mezi chronickým srdečním selháním a produkcí růstového hormonu. Jeho snížené množství bylo prokázáno u 30 % pacientů s diagnózou chronického srdečního selhání. Tito lidé vykazovali zhoršení funkcí srdce a poruchy ve struktuře srdeční svaloviny. Samozřejmě existuje více faktorů, které u těchto pacientů ovlivňují činnost srdce. Na základě závěrů studie lze však tvrdit, že lidé s chronickým srdečním selháním a současnou poruchou v produkci růstového hormonu mají celkově horší výsledky srdečních funkcí a vyšší riziko úmrtí v souvislosti se srdečně-cévními komplikacemi. Podrobnější zkoumání vztahu mezi produkcí růstového hormonu a chronickým srdečním selháním možná v budoucnu povede ke vzniku nových léčebných metod.

(tich)

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4324360/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170058

Murray R. Harperova biochemie. Praha: H&H, 2002, 525–527.