Následky mozkové obrny mírní růstový hormon

Poškození mozkových center, které je příčinou dětské mozkové obrny, zatím neumíme zabránit. Ukazuje se ale, že nové způsoby léčby mohou alespoň částečně zmírnit postižení. Velmi perspektivně vypadá například terapie růstovým hormonem.

Nejen porucha hybnosti

Dětská mozková obrna je nemoc způsobená narušením normálního vývoje mozku v děloze nebo krátce po narození. Nejvíce bývá postižena část mozku, která je odpovědná za hybnost. K pohybovým symptomům se však často přidávají poruchy poznávání a chování, problémy s komunikací nebo epilepsie. Často bývá přidružena také porucha růstu a špatná tvorba kostní hmoty (osteopenie). Obojí souvisí s nedostatečnou produkcí růstového hormonu a dalších látek, které s ním souvisí.

Co nabízí medicína

Dětská mozková obrna je komplexní nemoc, a vyžaduje proto celistvou a dlouhodobou terapii. V čem spočívá?

1. Komplexní rehabilitace

  • Fyzioterapie skrze cílené cviky umožňuje maximalizovat silové, balanční a celkové pohybové schopnosti. Na jedné straně může zabezpečit zlepšení motoriky, na druhé zabránit svalové ztuhlosti.
  • Ergoterapie se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit.
  • Logopedie v závislosti na stupni poškození svalů obličeje pracuje se schopností vyjadřování. V případě velkých obtíží s mluvením je možné využívat různých pomůcek pro ulehčení komunikace.

2. Medikace

  • Pomocí medikace se doplňuje hladina růstového hormonu.
  • Lokální nebo celotělové podávání látek působících relaxačně na sval ulehčuje od svalové ztuhlosti.

3. Chirurgické řešení

  • V případě potřeby lze kostní a svalové deformity napravovat operačně.

Hormon, který nesmí chybět

Podle studie španělských autorů trpělo až 70 % jimi pozorovaných dětí s dětskou mozkovou obrnou nedostatečnou produkcí růstového hormonu. Podávání tohoto hormonu u nich mělo za následek zrychlení růstu a zlepšení kostní hustoty. Jedná se o celkem předvídatelné benefity této léčby, dlouho se ale vedla diskuse, jestli toto zlepšení pomáhá pacientům, které trápí i další vážné neurologické problémy. Vliv na růst však není jediným efektem, který růstový hormon má.

  • Působí také na mozek – spolu s dalšími hormony zvyšuje jeho plasticitu –, pomáhá přežívání a vzniku nových buněk.
  • S nedostatkem růstového hormonu souvisejí i některé mentální poruchy, jako snížená inteligence, poruchy paměti nebo horší reakční časy, dodáváním tohoto hormonu proto může dojít ke zlepšení i v těchto oblastech.

(mpr)

Zdroje:

Devesa, J., & Casteleiro, N. (2010). Growth hormone deficiency and cerebral palsy. Therapeutics and Clinical Risk Management, 6, 413–418. https://doi.org/10.2147/TCRM.S12312

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cerebral-palsy/diagnosis-treatment/drc-20354005