Nedostatek růstového hormonu ovlivňuje i játra

Růstový hormon je důležitým regulátorem metabolismu i složení těla. Jeho snížená produkce dokáže způsobit až ztukovatění jater (steatózu), která jsou pak velmi křehká a náchylnější ke krvácení.

Růstový hormon a obezita

Růstový hormon je vylučován podvěskem mozkovým (hypofýzou). Jeho nízká produkce je spojena se zvýšeným množstvím viscerálního tuku, který se nachází uvnitř a kolem vnitřních orgánů v dutině břišní. Jeho nadbytek může být i životu nebezpečný. Vědci dokázali, že lidé s nedostatkem růstového hormonu mají vyšší index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI, i obvod pasu. Kromě toho se u nich objevuje také vyšší hladina celkového cholesterolu včetně „zlého” LDL cholesterolu a triglyceridů. Nedostatek růstového hormonu tak má na svědomí obezitu a celou řadu s ní spojených onemocnění.

Ztučnělá játra ve světle výzkumů

Ztukovatění jater – steatóza – může mít celou řadu příčin, jako jsou nadměrné pití alkoholu nebo přejídání se. Často se vyskytuje také u pacientů s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí, zejména s nedostatkem růstového hormonu nebo s Cushingovým syndromem.

Vědci se zaměřili na vztah mezi hladinou růstového hormonu a vznikem nealkoholového ztukovatění jater. Vyšetřili skupinu pacientů s nedostatkem růstového hormonu a srovnali ji se skupinou lidí, která tímto nedostatkem netrpěla. Zjistili, že u pacientů s nedostatkem růstového hormonu je steatóza častější a také postupuje rychleji. Japonské studie se zúčastnilo 66 pacientů s nedostatkem růstového hormonu. V této skupině zjistili vědci ztučnělá játra u 77 %, zatímco u kontrolní skupiny pouze u 12 %.

Odborníci z Číny provedli studii na mnohem větším vzorku lidí. Vyšetřili hladinu růstového hormonu u 7 146 jedinců a došli k závěru, že lidé s nealkoholickým ztukovatěním jater mívají mnohem častěji sníženou hladinu růstového hormonu.

Hormon růstu je potřebný i v dospělosti

V retrospektivní studii vědci zjistili další důležitou skutečnost. Když jedincům, kterým byl v dětství podáván růstový hormon, v dospělosti léčba skončila, objevila se u nich ve věku kolem 30 let ve 29 % případů steatóza. Po 6 měsících substituční léčby bylo naopak u dospělého jedince s nedostatkem růstového hormonu a nealkoholickým ztukovatěním jater zaznamenáno výrazné zlepšení a ústup steatózy.

(hah)

Zdroje:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0044136

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5535938/

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(06)02674-6/fulltext