Neroste? Možná vašemu potomkovi chybí důležitý hormon!

Poruchy růstu u dětí mívají celou řadu příčin. Proto je při sebemenším podezření na tento problém rozumné co nejdříve navštívit odborníka. Stav se dá totiž úspěšně řešit.

K tomu, aby dítě rostlo, je důležité správné fungování žlázy, která se jmenuje hypofýza (podvěsek mozkový). Hypofýza leží na spodní části mozku. Pro správný růst dítěte musí uvolnit dostatečné množství růstového hormonu. Když se tak nestane, růst se zpomaluje (méně než 5 cm za rok) nebo se i úplně zastaví. Tento jev bývá nejčastějším důvodem návštěvy lékaře. Na poruchu může navíc poukázat také:

 • nezralý vzhled (jedinec vypadá mladší, než ve skutečnosti je),
 • nízká hladina cukru v krvi v době, kdy bylo dítě ještě velmi malé.

Příčiny vrozené i získané

V některých případech se dítě s nedostatkem růstového hormonu již narodí. Chyba je způsobena poruchou v samotné hypofýze. Příčina bývá vrozená. Jindy se problém vyvine v pozdějším věku a je nějakým způsobem získaný. Existuje mnoho možných důvodů
tohoto stavu, mimo jiné:

 • nádor v hypofýze nebo části mozku zvané hypotalamus,
 • poškození hypofýzy nebo hypotalamu během radiační léčby (ozařování) hlavy či krku,
 • úraz hlavy, který způsobil poškození mozku.

Někdy se stane, že lékaři přesný důvod nezjistí – pak hovoří o tzv. idiopatickém deficitu růstového hormonu.

Terapie začíná otázkami

Když se u dítěte objeví podezření na poruchu růstu, odešle ho dětský lékař na vyšetření k endokrinologovi. To je odborník, který se specializuje na nemoci spojené s hormonálními poruchami. Během první návštěvy budou lékaře zajímat:

 • okolnosti narození – úraz po porodu, nízká hladina cukru v krvi u kojence nebo prodloužená žloutenka (zvyšují pravděpodobnost nedostatku růstového hormonu),
 • osobní anamnéza dítěte – souhrn informací o předešlých nemocech, úrazech hlavy nebo infekcích v mozku,
 • rodinná anamnéza – nedostatek růstového hormonu je možné také zdědit po předcích.

Zkoumají se kosti i krev

Dále specialista provede nejprve základní vyšetření čili zhodnotí celkový zdravotní stav dítěte včetně jeho vývoje. Poté následuje:

 • laboratorní kontrola – krevní testy, které vyloučí jiná onemocnění,
 • stimulační test – speciální testování růstového hormonu, kterým lékař zjistí, kolik ho tělo dítěte produkuje,
 • rentgenové vyšetření – pomocí této metody se zkoumá tzv. kostní věk, který se porovná se skutečným věkem pacienta.

Opora je nutná!

Léčba pomocí dodávání růstového hormonu může trvat i několik let, dokud dítě nedosáhne výšky dospělého. Mohou však nastat situace, kdy pacient bude chtít terapii přerušit. Je důležité potomkovi sdělit, že jedinci, kteří se léčí, mají lepší výsledky než osoby bez terapie. Povzbuzujte ho k trpělivosti, rozumně odměňujte a nešetřete chválou. Jen tak budou centimetry přibývat.

(hah)

Zdroj: http://www.saizenus.com/wp-content/uploads/2015/11/How-Kids-Grow-English-US-SAI-0614-00012.pdf