Nízká porodní hmotnost pomáhá odhalit poruchy růstu

Porodní délka patří mezi jeden z nejdůležitějších parametrů, na jejichž základě lze odhadnout tělesnou výšku v dospělosti. Podobným vodítkem může být i nízká tělesná hmotnost.

Porodní délka patří mezi jeden z nejdůležitějších parametrů, na jejichž základě lze odhadnout tělesnou výšku v dospělosti. Podobným vodítkem může být i nízká tělesná hmotnost.

Děti s nízkou porodní hmotností dorůstají v dospělosti do menších výšek než jejich zcela zdraví vrstevníci s normální porodní váhou. Polští lékaři se proto na tento fakt zaměřili ve své studii. Hodnotili, jak častá je nízká porodní hmotnost u dětí s malým vzrůstem a jak se liší oproti normálně vysokým dětem. Do studie zahrnuli celkem 802 dětí, které byly přijaty na kliniku pediatrie a endokrinologie Varšavské medicínské univerzity pro nízký vzrůst. Skupina se skládala z 456 chlapců a 346 dívek s průměrným věkem devíti let.

Měření nejen dětí

Skupina dívek zahrnovala i 133 dětí s nedostatkem růstového hormonu a 26 dívek trpících Turnerovým syndromem. U všech dětí pak byly shromažďovány antropometrické údaje jako porodní délka, hmotnost, BMI a délka těhotenství. Do srovnání byly rovněž zahrnuty i údaje o výšce a hmotnosti rodičů. Jako kritérium pro nízkou porodní hmotnost lékaři použili údaje Světové zdravotnické organizace, tedy porodní hmotnost nižší než 2 500 gramů.

Nízká porodní váha v popředí zájmu

Nízká porodní hmotnost byla pozorována u celkem 137 dětí, což značí výskyt 17,3 %. U dívek s Turnerovým syndromem byl výskyt častější a byl pozorován u celkem 23 % dívek. Pokud se ale děti narodily v termínu, byl výskyt nízké porodní hmotnosti pouze 5,3 % (30 dětí). Z nich bylo 10 z dvojčat, 2 s fetálním alkoholovým syndromem a 4 se Silver-Russellovým syndromem, tedy diagnózami, u nichž se nízká porodní hmotnost předpokládá. Dalších 14 pacientů bylo narozených jako malých pro svůj gestační věk.

Co se léčby týče, děti s nízkou porodní hmotností byly na kliniku přijaty v průměru o rok dříve než ostatní pacienti a jejich tělesná výška byla v průměru menší o 2,5 cm. Vztah výšky a hmotnosti rodičů a nízké porodní hmotnosti dětí nebyl pozorován.

Využití v praxi

Ze studie vyplynulo, že sledování porodní hmotnosti může být poměrně významným prediktorem růstu u dětí. Tyto děti by tak měly být včas podrobeny testům, aby se u nich případné poruchy růstu zachytily co nejdříve a bylo možné je efektivně léčit.

(kam)

Zdroj: Majcher A. et al.: Low birth weight--additional important factor of diagnosis in children with short stature, Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2010; 16 (3): 148–52.

GEN.2013.01.011