Obezita a cukrovka. I tak se může projevit nedostatek růstového hormonu

Úbytek svalové hmoty, zmnožení tukové tkáně, snížení výkonnosti, únava a psychické změny. To jsou příznaky nedostatku růstového hormonu u dospělých. Věděli jste však, že úbytek tohoto důležitého hormonu také souvisí s rizikem vzniku cukrovky a obezity? Výzkumy potvrzují, že léčba růstovým hormonem je důležitá i u dospělých.

Důležitý i v dospělosti

Růstový hormon je nezbytný pro zdravý tělesný a psychický vývoj dětí a dospívajících. Neméně důležitou úlohu však v organismu zastává i v dospělosti. Působení růstového hormonu totiž lze prokázat téměř ve všech tkáních lidského těla. U dospělých mezi nejnápadnější účinky patří vliv na látkovou přeměnu v tukové a svalové tkáni, na funkci ledvin a srdce, krvetvorbu a cévy.

Projevy nedostatku růstového hormonu jsou různorodé a mohou postihnout takřka všechny části organismu. K nejčastějším se řadí:

  • snížení podílu svalové hmoty,
  • zmnožení tukové tkáně,
  • řídnutí kostí,
  • únava a horší výkonnost,
  • porucha koncentrace,
  • úzkost a deprese,
  • vzestup rizika onemocnění srdce a cév.

Výzkumy naznačují spojitost

Nedostatek růstového hormonu významně narušuje látkovou přeměnu tuků, zvyšuje hladinu „zlého“ LDL-cholesterolu v krvi, zvyšuje podíl tukové hmoty v organismu a tím zvyšuje riziko srdečně-cévních onemocnění. Kromě těchto známých skutečností se v současné době diskutuje také o vztahu nedostatku růstového hormonu a riziku obezity nebo cukrovky (diabetu).

  • Poměrně rozsáhlá studie publikovaná belgickými vědci zkoumala výskyt diabetu 2. typu u přibližně 6 tisíc jedinců trpících nedostatkem růstového hormonu.
  • Ve zkoumaném vzorku trpěl diabetem 2. typu téměř každý desátý jedinec. I když příčina tohoto jevu není jasná, vědci se domnívají, že by jí mohla být právě zmíněná změna složení těla.
  • Obdobné výsledky naznačují výzkumy i v souvislosti s obezitou. U obézních lidí je totiž často pozorován nedostatek růstového hormonu. Podle současných poznatků však nelze říci, zda nedostatek růstového hormonu následně vede k obezitě, nebo jestli obezita potlačuje tvorbu růstového hormonu.

Výsledky výzkumů hovoří pro léčbu růstovým hormonem v dospělosti. Po doplnění růstového hormonu se totiž snižuje množství tuku, zesilují svaly a klesá hladina celkového i „zlého“ LDL-cholesterolu. To všechno pak staví hráz rozvoji cukrovky a obezity.

(holi)

Zdroje:

www.endocrineweb.com

link.springer.com/article/10.1007/s12020-015-0571-4