Ovlivňuje růstový hormon vznik srdečního selhání?

Na první pohled by se mohlo zdát, že srdeční selhání se týká vesměs starších osob, zatímco nedostatek růstového hormonu spíše dětí, a pravděpodobnost že spolu souvisejí, je malá. Opak je ale pravdou.

Srdeční selhání se může objevit náhle nebo vzniká pozvolna a pak lékaři hovoří o tzv. chronickém srdečním selhání. V obou případech srdce nedokáže dostatečně zásobovat organismus kyslíkem. Následkem toho tělo zadržuje tekutiny, aby udrželo funkční krevní oběh.

U chronického srdečního selhání bylo v mnoha případech pozorováno snížení hladiny několika látek důležitých pro růst organismu. Vědci stav popisují jako syndrom mnohonásobného hormonálního nedostatku spojeného s chronickým srdečním selháním. Jednou z těchto klíčových látek je právě růstový hormon. Jeho nedostatek je spojen se zvýšenou úmrtností na srdeční onemocnění i u zdravé populace, což podtrhuje vliv tohoto hormonu na srdeční činnost.

Proč množství růstového hormonu kontrolovat

Osoby s chronickým srdečním selháním, u kterých byl zjištěn nedostatek růstového hormonu, měly vždy horší prognózu svého onemocnění. Studie z roku 2017 potvrdila, že se u těchto pacientů vyskytovala:

  • vyšší úmrtnost,
  • zhoršená funkce srdce a změny v jeho stavbě, a to nezávisle na věku nebo pohlaví,
  • deprese a horší kvalita života.

Vědci celkový stav těchto nemocných sledovali průměrně 3,5 roku. Výsledky naznačují, že u pacientů s chronickým srdečním selháním by mohlo být vhodné nechat v rámci výběru léčby stanovit také hladiny jejich růstového hormonu. Ti, kteří by vykazovali jeho nízké hodnoty, by mohli být jako riziková skupina léčeni nahrazením chybějícího hormonu. Dřívější studie totiž již prokázaly, že taková léčba vede k významnému zlepšení některých ukazatelů srdečních funkcí.

(mir)

Zdroj:

Arcopinto M., Salzano A., Giallauria F. et al. Growth Hormone Deficiency Is Associated with Worse Cardiac Function, Physical Performance, and Outcome in Chronic Heart Failure: Insights from the T.O.S.CA. GHD Study. PLoS ONE 2017; 12 (1): e0170058, doi: 10.1371/journal.pone.0170058.