Pacientům s DMO pomáhá růstový hormon i trénink mozku

S dětskou mozkovou obrnou (DMO), která je důsledkem poškození mozku například při porodu, se pojí řada zdravotních problémů. Mezi ně patří poruchy hybnosti, opožděný psychomotorický vývoj či psychické problémy. Malí pacienti mohou mít také potíže s růstem. Jaká léčba jim pomáhá?

Hormon, který nesmí chybět

Příčinou poruchy růstu, která postihuje značnou část dětí s dětskou mozkovou obrnou, je poškození části mozku zvané podvěsek mozkový (hypofýza). Tato endokrinní žláza je zodpovědná mimo jiné za produkci růstového hormonu. Odborné studie uvádějí, že až u 70 % dětí s mozkovou obrnou je normální vylučování tohoto hormonu narušeno. Jeho nedostatek má za následek pomalý růst a malou tělesnou výšku.

  • Lékaři se v takových případech soustředí na léčbu růstovým hormonem. Terapie probíhá pod dohledem odborného lékaře – endokrinologa.
  • Tato léčba podporuje normální růst dítěte a brání rozvoji dalších zdravotních komplikací.
  • Včasné zahájení léčby zmírňuje dopady nedostatku růstového hormonu na fyzický i psychický stav pacienta.

Co mozku pomáhá?

Dalším problémem, který běžně postihuje děti s DMO, jsou kognitivní neboli poznávací poruchy. Ty mohou souviset se zmíněným nedostatkem růstového hormonu či s poškozením některých částí mozku. Dětská mozková obrna tedy může nepříznivě ovlivnit komunikační schopnosti dítěte, jeho chování, pozornost a také IQ. Poruchy řeči se vyskytují až u 80 % těchto pacientů.

  • Součástí léčby by se v takových případech měla stát kognitivní stimulace – to znamená využívání různých technik, které podporují a rozvíjejí činnost mozku.
  • Pozornost, myšlení, učení i chápání informací mohou podpořit také různá cvičení a hry.

Výsledky potvrzeny!

Bez správně fungujících kognitivních funkcí pacienti jen obtížně vnímají dění a situace ve svém okolí. Hůře se proto zapojují do běžného života. Význam kognitivní stimulace potvrzuje mimo jiné španělská studie. Ta hodnotila její vliv na výkon mozku u osmiletých dětí s DMO. Rehabilitace, která trvala dva měsíce a probíhala pravidelně dvě hodiny týdně, přinesla velmi dobré výsledky. Činnost mozku se u sledovaných dětí v porovnání s těmi, které se programu neúčastnily, výrazně zlepšila.

(pak)

Zdroje:

http://cpfamilynetwork.org/growth-hormones-and-cerebral-palsy/

https://cerebralpalsynewstoday.com/2017/06/02/hormone-therapy-can-aid-development-of-certain-children-with-cerebral-palsy-study-suggests/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2940749/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25354506