Pomoc, rostu! aneb Co se s námi děje v pubertě

Puberta je provázena řadou tělesných změn. Jednou z nich je výrazné zrychlení růstové rychlosti. Tempo růstu i celková výška lidí se přitom během uplynulých dvou staletí změnily. Jak tedy puberta ovlivňuje náš růst a co je třeba, abychom využili náš genetický potenciál předurčující naši výšku v plné míře?

Za 100 let o 10 centimetrů. Jak jsme dnes vysocí?

Za posledních sto let narostla průměrná dospělá tělesná výška o 10 centimetrů. Průměrný český chlapec měří v 18 letech 178,8 cm, dívka 166,5 cm. V současné době přitom dosahujeme konečné tělesné výšky dříve. Zatímco v 19. století probíhal růst chlapců přibližně do 23. roku života, dnes se jeho ukončení posunuje mezi 17. a 18. rok věku. Jedním z důvodů je blahobyt dnešní doby spojený se zlepšením stavu výživy, hygieny a zdravotní péče včetně dostupnosti očkování. Tyto okolnosti nám umožňují využít naplno genetický potenciál předurčující naši výšku. 

Puberta – období fyzických změn

Puberta je obdobím fyzického zrání a růstového výšvihu. Dochází k dosažení dospělého stavu vývoje kostí, svaloviny a tukové tkáně a k ukončení růstu tělesných orgánů. Nastává kompletní vyzrání vaječníků, respektive varlat a vyvíjejí se druhotné pohlavní znaky. Správné načasování puberty je zásadní nejen z pohledu psychického a pohlavního vývoje jedince, ale i pro dosažení optimální tělesné výšky. Nástup puberty je dán hormonálními změnami a kromě genetiky je ovlivněn i vnějšími faktory, především výživou. U dívek se první známky puberty objevují nejčastěji mezi 10. a 11. rokem, u chlapců přibližně o rok později, tedy mezi 11. a 12. rokem věku.  

10 centimetrů za rok. Proč v pubertě rosteme?

Puberta předchází ukončení růstu. Během tohoto období dochází v našem životě vůbec k největší produkci růstového hormonu a faktoru IGF-1 (insulin-like growth factor 1 = inzulinový růstový faktor 1), které podněcují růst. Díky působení těchto látek v těle nastává pubertální růstový výšvih neboli spurt. Svou roli v růstu sehrávají i pohlavní hormony, jejichž produkce je během převážné části dětského růstového období prakticky nulová a ke změně dochází až v době puberty. Pohlavní hormony ovlivňují růst kostí do délky a současně i kostní zrání. Urychlují vyčerpávání růstové chrupavky, a tedy uzavírání růstových štěrbin, které je spojené s ukončením růstu. Tělesný růst je u každého z nás individuální, lze však vysledovat obecné trendy. 

Chlapci vs. dívky: Jak se liší v růstu?

Chlapci

Růstový výšvih začíná u chlapců obvykle ve 12,5 letech, nejvyšší růstová rychlost se zpravidla dostavuje ve 14 letech. Chlapci v době spurtu rostou rychlostí 7–12 cm za rok, průměrně 10,3 cm. K ukončení tělesného růstu u chlapců dochází mezi 15,5. a 20. rokem života, většinou mezi 17. a 18. rokem. V dospělosti bývají muži průměrně o 13 cm vyšší než ženy, růstový spurt bývá u chlapců vydatnější.

Dívky

Náznak růstového výšvihu se u dívek objevuje v průměru již v 10 letech. Nejvyšší růstová rychlost nastává většinou ve 12 letech (krajní hodnoty jsou ohraničeny 10.–14. rokem) a činí v průměru 9 cm za rok s variabilitou mezi 7 a 11 cm. Po menarche (první menstruaci a začátku menstruačního cyklu) vyrostou dívky ještě 2,5–17,5 cm, průměrně 7,5 cm. Dívky rostou obvykle do 15 let věku, udává se rozmezí 13–18 let. Vzhledem k tomu, že u dívek nastává růstový spurt přibližně o dva roky dříve než u chlapců, v období mezi 11. a 13. rokem bývají zpravidla vyšší než jejich stejně staří vrstevníci opačného pohlaví.  

Jak pomoci dětem zvládnout období růstového spurtu

Hormonální výkyvy spojené s růstem, celkovými proměnami fyzického vzhledu a pohlavním dozráváním provázeným nástupem menstruace, vývojem ochlupení, změnami hlasu apod. nejsou pro dospívající lehkým obdobím. Dívky i chlapci se v pubertě mohou potýkat s prudkými změnami nálad, emočními výbuchy, sníženou či zvýšenou chutí k jídlu a s poruchami spánku. Své dítě můžete v době puberty podpořit přiměřenou a pro vás přijatelnou tolerancí emočních výkyvů, zajištěním dostatku kvalitní stravy a povzbuzením k pravidelnému spánkovému režimu. 

(tich)

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/manual/Manual%20souhrn-5.pdf

https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2009/05/02.pdf

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22070-growth-spurts